ČLÁNOK
SR má najvyššie zdanenie pracovnej sily z krajín OECD
3. júla 2001

Flexibilita trhov práce v krajinách strednej a východnej Európy je vyššia ako vo väčšine krajín EÚ a je dokonca porovnateľná s USA. Slovensko má však najvyššie zdanenie pracovnej sily spomedzi krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), čo obmedzuje vytváranie nových pracovných miest. Zhodli sa na tom odborníci Svetovej banky, mimovládnych organizácií, Európskej komisie a vlád krajín strednej a východnej Európy na medzinárodnej konferencii, ktorá sa uskutočnila od 28. do 30. júla v Badene pri Viedni.

Cieľom konferencie „Práca, zamestnanosť a sociálna politika v procese rozširovania EÚ: nové perspektívy a možné riešenia“ bolo zhodnotiť dopad rozširovania EÚ na zamestnanosť a sociálnu politiku v kandidátskych krajinách. Podujatie organizoval Inštitút pre verejné otázky v spolupráci so Svetovou bankou, Bertelsmannovou nadáciou, Európskou komisiou a ďalšími európskymi inštitúciami.

Viacerí odborníci ocenili, že Slovensko má jednu z najliberálnejších legislatív v oblasti zamestnanosti spomedzi všetkých krajín OECD. Aj napriek najvyššej nezamestnanosti v celom regióne je zamestnanosť na Slovensku porovnateľná so susednými krajinami. Tento paradox čiastočne vysvetľuje fakt, že v SR prejavuje záujem o zamestnanie oveľa vyššie percento populácie ako v okolitých krajinách.

Podľa diskusie SR vytvorila vyspelý systém sociálnej starostlivosti, ktorý zabránil výraznému prepadu miezd a životnej úrovne najchudobnejšej časti populácie, čo sa to stalo v mnohých krajinách východnej Európy. Účastníci konferencie sa tiež zhodli, že zamestnanosť, mzdy a aj životná úroveň sa dá najefektívnejšie zvýšiť prostredníctvom ekonomickej politiky podporujúcej dlhodobý hospodársky rast. Tomu môže významne napomôcť aj skorá integrácia kandidátskych krajín do EÚ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS