ČLÁNOK
SR má najnižšiu cenovú úroven spomedzi kandidátov
7. mája 2003

Proces rozširovania Európskej únie (EÚ) s najväcšou pravdepodobnostou povedie k zvýšeniu cien v desiatich kandidátskych krajinách. Priemerná cenová hladina v kandidátskych krajinách v súcasnosti predstavuje 54 % priemeru EÚ. Informoval o tom Európska komisia (EK) vo svojej pravidelnej správe Internal Market Scoreboard. Podla správy má Slovensko najnižšiu cenovú úroven spomedzi kandidátskych krajín, na úrovni 41 % priemeru EÚ.

EK v správe dalej informovala, že cenová úroven v Madarsku predstavuje 46 % priemeru EÚ, co je rovnaká hodnota ako v Ceskej republike a Estónsku. Malta, Cyprus a Slovinsko majú však najvyššie cenové úrovne, na hodnotách 87 %, 82 % a 66 % priemeru EÚ. Polsko sa nachádza niekde v strede s úrovnou 55 %, a za ním nasledujú Lotyšsko s 54 % a Litva s 47 %.

EK uviedla, že produkty s vysokou mierou domácej práce, vyrobené v kandidátskych krajinách, majú výrazne nižšie ceny. Ceny dovážaných tovarov sú však porovnatelné s cenami v EÚ. Nízke ceny v porovnaní s cenami v EÚ prevládajú v sektore služieb, zvlášt v oblastiach ako holicstvo, opravárske služby, zdravotnícke služby, služby vzdelávania, a pri niektorých poistovatelských produktoch. Taktiež potraviny sú v kandidátskych krajinách ovela lacnejšie, pricom ceny urcitých druhov mäsa, chleba, múky a masla predstavujú vo všeobecnosti iba polovicu cien v súcasných clenských krajinách. Na druhej strane však ceny nábytku, oblecenia a obuvi predstavujú v priemere 75 % priemeru v EÚ, pricom niektoré tovary z kategórie spotrebnej elektroniky a spotrebicov sú dokonca drahšie ako v EÚ.

Vychádzajúc zo skúseností z predchádzajúcich rozširovaní EÚ Európska komisia uviedla, že „konvergencia cien sa uskutocní, pricom v kandidátskych krajinách sa dokonca už zacala“. Z údajov vyplýva, že cenové rozdiely v regióne EÚ 25, ktorý zahrna súcasných aj budúcich clenov EÚ, sa zredukovali na 25,6 % z úrovne 27,2 %, zaznamenanej v obrobí 1999 – 2001. Správa EK dalej informuje, že mzdy a príjmy v kandidátskych krajinách vzrastú, pretože tieto štáty budú ekonomicky prosperovat. Pri niektorých tovaroch a službách v kandidátskych krajinách spôsobí rozširovanie EÚ zníženie cien, a to vzhladom na zefektívnenie hospodárskych štruktúr a na konkurencné tlaky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS