ČLÁNOK
SR má do konca roka 2015 využiť z EÚ takmer 5,7 mld. eur
19. januára 2014

Slovensko má z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 vyčerpať na projekty do konca roku 2015 ešte 5,685 mld. eur, čo je takmer 49 % z celkovej alokovanej sumy 11,32 mld. eur. Vyplýva to z využívania eurofondov vo všetkých štrnástich operačných programoch k 31. decembru minulého roka.

Do konca tohto roka má Slovensko zo zdrojov EÚ využiť spolu 384,77 mil. eur. Zo záväzku roka 2011, ktorý má podiel čerpania 76,74 %, je v tomto roku potrebné minúť v piatich programoch 367,14 mil. eur. Z toho v programe Informatizácia spoločnosti 135,1 mil. eur (podiel čerpania 12,8 %), Vzdelávanie 96,6 mil. eur (0 %), Výskum a vývoj 96,24 mil. eur (48,99 %), Životné prostredie 37,13 mil. eur (85,13 %) a Bratislavský kraj 2,07 mil. eur (88,06 %). Zo záväzku 2012 je nutné do konca tohto roka vyčerpať na tri menšie programy 17,63 mil. eur, z čoho v programe Cezhraničná spolupráca SR – ČR 9,52 mil. eur (podiel čerpania 40,26 %), Interact II 6,47 mil. eur (0,24 %) a Rybné hospodárstvo 1,64 mil. eur (16,86 %).

SR musí do konca roka 2015 využiť spolu 5,3 mld. eur. Zo záväzku 2012, ktorý sa využíva na 34,47 %, treba do záveru budúceho roka minúť v ôsmich programoch 1,053 mld. eur. Z toho najviac v programe Životné prostredie, a to 395,78 mil. eur (miera čerpania 2,97 %). Konkurencieschopnosť a hospodársky rast má z tohto záväzku použiť 230,5 mil. eur (18,38 %), Výskum a vývoj 205,21 mil. eur (0 %), Zamestnanosť a sociálna inklúzia 103,68 mil. eur (50,43 %), Vzdelávanie 45,35 mil. eur (0 %), Informatizácia spoločnosti 40,46 mil. eur (0 %), Bratislavský kraj 17,61 mil. eur (0 %) a Technická pomoc 14,89 mil. eur (10,08 %).

Zo záväzku 2013 treba do konca roku 2015 minúť vo všetkých štrnástich programoch 4,247 mld. eur. Miera čerpania tohto záväzku v 11 hlavných programoch, v ktorých je nutné vyčerpať 4,208 mld. eur, bola ku koncu vlaňajška 0,27 %. V troch malých programoch, kde zostáva minúť 39,1 mil. eur, sa nevyčerpalo nič. Európske zdroje z vlaňajšieho záväzku využil len program Zdravotníctvo (čerpanie na úrovni 17,39 %), pričom do konca budúceho roka má minúť ešte 43,11 mil. eur.

Doprava má vyčerpať záväzok 2013 v objeme 1,710 mld. eur, Životné prostredie 579,79 mil. eur, Regionálny operačný program 460,86 mil. eur, Výskum a vývoj 361,31 mil. eur, Informatizácia spoločnosti 280,23 mil. eur, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 270,46 mil. eur, Zamestnanosť a sociálna inklúzia 262,82 mil. eur, Vzdelávanie 183,95 mil. eur, Technická pomoc 29,16 mil. eur, Bratislavský kraj 25,7 mil. eur, Cezhraničná spolupráca SR – ČR 24,61 mil. eur, Interact II 10,03 mil. eur a Rybné hospodárstvo 4,46 mil. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS