ČLÁNOK
SR dosiahne 75 % HDP Európskej únie o 20 rokov
4. decembra 2001

Až dvadsať rokov bude trvať Slovensku, kým sa v hodnote hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa, berúc do úvahy paritu kúpnej sily, dostane na úroveň 75 % HDP dnešnej pätnásťčlennej Európskej únie (EÚ). Vyplýva to z dokumentu o približovaní ekonomík kandidátskych krajín štátom EÚ, o ktorom budú v utorok na pravidelnom stretnutí v Bruseli rokovať ministri financií členských a kandidátskych krajín. Slovensko bude zastupovať ministerka financií Brigita Schmögnerová. Ďalšou témou bude hodnotenie predvstupových ekonomických programov.

Dnešná úroveň HDP kandidátskych krajín na jedného obyvateľa predstavuje iba 35,2 % úrovne EÚ, pričom rozdiely medzi nimi sú obrovské. HDP Cypru dosahuje až 83 % HDP EÚ, zatiaľ čo iba 24 % tvorí HDP Bulharska. Hodnota HDP Slovenska predstavovala v roku 2000 iba 48,1 % priemerného HDP dnešnej EÚ. Rozšírením o 13 kandidátskych krajín klesne priemerná hodnota HDP na obyvateľa v EÚ podľa dokumentu o 20 percent. Na úroveň 75 % HDP únie s 27 členmi sa Slovensko dostane o 16 rokov a v prípade 28-člennej únie to bude trvať 12 rokov.

Z ostatných kandidátskych krajín sa na úroveň 75 % priemerného HDP dnešnej EÚ majú šancu v priebehu nasledujúcich 20 rokov dostať len Maďarsko (o 11 rokov), Česká republika (o 15 rokov) a Estónsko (o 19 rokov). Už dnes dosahuje túto úroveň Cyprus a na budúci rok to bude aj Slovinsko. Maďarsko a Estónsko dosiahnu úroveň 75-percentného HDP dnešnej EÚ skôr ako Slovensko preto, že priemerný rast HDP bude v nasledujúcich rokoch v týchto krajinách vyšší ako v SR. Iba v nasledujúcich štyroch rokoch by HDP Estónska mal rásť tempom 5,8 % za rok, Maďarska 5,3 % za rok, kým HDP Slovenska iba 4,5-percentným tempom.

Pri týchto odhadoch vychádzala EK z predpokladu, že sa zachová hospodársky rast týchto krajín predpokladaný na rok 2004 a brala tiež do úvahy priemernú hodnotu rastu za roky 1995 až 2003. Dokument vo všeobecnosti konštatuje, že približovanie ekonomík kandidátskych krajín úrovni EÚ je veľmi pomalé. Kým v roku 1995 dosahoval priemerný príjem na obyvateľa 34,5 % priemeru EÚ, v roku 2000 to bolo 35,2 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS