ČLÁNOK
SR dočerpala eurozdroje zo záväzku roka 2005 na 97,5 %
20. decembra 2007

SR dočerpala eurozdroje zo záväzku roka 2005 na 97,5 %Prostriedky z Európskej únie, nakontrahované v roku 2005, boli k polovici decembra tohto roka úplne dočerpané pre 9 z 11 programov


 


Slovensko dosiahlo čerpanie eurofondov zo záväzku roka 2005 na úrovni prevyšujúcej 97,5 %. Minimalizovalo tak riziko nevyužitia finančných prostriedkov z Európskej únie. Minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek vo štvrtok tak reagoval na aktuálny stav čerpania európskych prostriedkov zo skráteného programového obdobia 2004 až 2006 pre SR. Podľa pravidla n+2 záväzok roka 2005 môže byť dočerpaný do konca roka 2007.


Prostriedky nakontrahované v roku 2005 boli dočerpané na 100 % pre deväť z jedenástich operačných programov skráteného programového obdobia. Vyplynulo to z údajov o čerpaní finančných prostriedkov únie k polovici decembra 2007, ktoré poskytol hovorca ministra výstavby a regionálneho rozvoja Miroslav Bátovský. Úplne boli k tomuto termínu dočerpané eurozdroje pre operačné programy Priemysel a služby, Ľudské zdroje, Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Základná infraštruktúra, ako aj pre programy JPD Bratislava – cieľ 2, Equal, podobne ako pre programy Interreg III A o cezhraničnej spolupráci SR s Poľskom, Maďarskom a Českou republikou. Pre obdobný program cezhraničnej spolupráce SR s Rakúskom bol záväzok spred dvoch rokov dočerpaný na 85,7 %. V prípade programu JPD Bratislava – cieľ 3 úroveň dočerpania prostriedkov dosiahla 38,7 %.


 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS