ČLÁNOK
SR chce o rok získať zo zdrojov EÚ celkom 3,259 mld. eur
14. októbra 2013

Príjmy Slovenska z finančných prostriedkov Európskej únie (EÚ), vrátane 86,24 mil. eur nezaradených do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu v nasledujúcom roku, majú dosiahnuť celkom 3,259 mld. eur. Oproti plánu na tento rok je to o 532,15 mil. eur, resp. o 14 % menej. Z plánovaných 3,792 mld. eur v tomto roku krajina v skutočnosti využije okolo 1,978 mld. eur, čo je 52,2 %. Ako vyplýva z vládou schváleného návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014, spolu s prostriedkami Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho a Švajčiarskeho finančného mechanizmu v objeme 31,1 mil. eur sa príjmy SR majú zvýšiť na 3,291 mld. eur.

  Z peňazí EÚ zaradených do výdavkov štátneho rozpočtu v budúcom roku chce Slovensko využiť 3,173 mld. eur. V porovnaní s tohtoročným plánom je to menej o 390,46 mil. eur, resp. o 11 %. V tomto roku mala krajina vyčerpať z uvedených prostriedkov EÚ 3,564 mld. eur, v skutočnosti to má byť 1,828 mld. eur, čo je 51,3 % z plánovanej sumy.

V hlavných 11 operačných programoch by malo čerpanie európskych peňazí o rok ešte v rámci súčasného programového obdobia dosiahnuť 2,235 mld. eur. Na projekty v programe Doprava sa má zo zdrojov EÚ na budúci rok využiť 814,17 mil. eur. V tomto roku to malo byť 870,1 mil. eur, ale v skutočnosti to bude okolo 379 mil. eur. V programe Životné prostredie sa má vyčerpať 307,23 mil. eur, pričom v terajšom roku sa namiesto plánovaných 463,69 mil. eur použije 151,5 mil. eur. Program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast by mal minúť 255 mil. eur, hoci v súčasnom roku plánoval využiť 173,85 mil. eur, no podľa očakávania to bude 49,83 mil. eur.

  Program Výskum a vývoj chce z peňazí EÚ o rok využiť 234,14 mil. eur, Informatizácia spoločnosti 204,13 mil. eur, Regionálny operačný program 140,28 mil. eur, Vzdelávanie 128,7 mil. eur, Zamestnanosť a sociálna inklúzia 102,5 mil. eur, Technická pomoc 18,99 mil. eur, Zdravotníctvo 15,2 mil. eur a Bratislavský kraj 14,88 mil. eur. Poľnohospodárske fondy plánujú využiť spolu 162,45 mil. eur a v prvom roku nového programového obdobia 2014 až 2017 sa má vyčerpať 775,53 mil. eur.

  Výdavky SR na spolufinancovanie prostriedkov EÚ zaradených do výdavkov štátneho rozpočtu majú na budúci rok dosiahnuť celkom 624,11 mil. eur. Oproti plánu na tento rok je to o 3,04 mil. eur viac. Objem spolufinancovania v tomto roku má namiesto plánovanej sumy 621,08 mil. eur dosiahnuť 218,93 mil. eur. Spolufinancovanie príjmov z EÚ, vrátane nezaradených 13,8 mil. eur do výdavkov štátneho rozpočtu a 3,08 mil. eur z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu, majú o rok predstavovať celkom takmer 641 mil. eur. Oproti plánu na tento rok je to o 988 tis. eur viac, v tomto roku má táto suma namiesto plánovaných 641 mil. eur dosiahnuť 238,82 mil. eur.

  Rezerva SR na prostriedky EÚ a odvody únii v budúcom roku má objem 60,85 mil. eur, z toho rezerva na odvody do všeobecného rozpočtu EÚ tvorí 57,5 mil. eur. Celková rezerva je oproti tohtoročnému plánu vyššia o 10,35 mil. eur, resp. o 20,5 %. SR má v roku 2014 odviesť do rozpočtu EÚ spolu 826,21 mil. eur, čo je v porovnaní s plánom na tento rok o 6,77 mil. eur, resp. o 0,8 % menej. Keďže príjmy z EÚ majú dosiahnuť 3,259 mld. eur, čistá finančná pozícia SR voči EÚ z navrhovaných rozpočtových vzťahov bez zohľadnenia medziročného nárastu pohľadávok voči EÚ sa pre budúci rok odhaduje na úrovni 2,433 mld. eur.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS