ČLÁNOK
SR bude podľa SOPK lídrom v hospodárskom raste
27. januára 2015

 Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) očakáva, že Slovensko bude v tomto roku patriť medzi lídrov v hospodárskom raste EÚ. Vyhlásil to v utorok na konferencii pod názvom Očakávaný vývoj Slovenskej ekonomiky v roku 2015 predseda SOPK Peter Mihók. „Pozitívne vnímam tiež znižovanie tempa rastu deficitu, čo zlepšuje pozíciu Slovenska na medzinárodných finančných trhoch s priamym dopadom aj na súkromný sektor,“ povedal.
Oživenie verejných investícií, najmä infraštrukturálne projekty by mali podľa Mihóka pozitívne pôsobiť aj v priebehu roka 2015. „Krátkodobá pozícia Slovenska by nás však nemala uspokojovať, pretože už v strednodobom pohľade sa objavujú viaceré rizikové faktory takisto súvisiace s nepriaznivou demografickou krivkou, ako aj s kvalitou a štruktúrou ľudských zdrojov,“ upozornil Mihók. Podľa neho sa nedostatočne riešia štrukturálne otázky slovenskej ekonomiky, regionálny rozvoj a inovačná politika, ako aj znižovanie nákladov verejnej správy.

Podnikateľský sektor podľa SOPK jednoznačne očakáva stabilitu a predvídateľnosť legislatívy a jasný boj proti korupcii, či transparentnosť pri výkone súdnej moci. „Čo však slovenská ekonomika výraznejšie potrebuje, je väčšia vyváženosť medzi sociálnou a prorastovou politikou. Zatiaľ v tejto hre prorastové opatrenia pokrivkávajú, čo môže vytvárať výrazné riziko pre budúcnosť,“ poznamenal Mihók. Priemysel v štruktúre ekonomiky našej krajiny plní jednu z kľúčových úloh tak z pohľadu rastových ukazovateľov, zamestnanosti, ako aj exportu. SOPK by tak uvítala jasne definovanú priemyselnú politiku vlády SR previazanú na fiškálnu politiku, politiku vzdelávania a proexportné opatrenia.

Ako ďalej uviedol Mihók, v tomto roku bude vplyv vonkajších faktorov na našu ekonomiku rizikovejší ako vnútorné faktory. „Vo vývoji globálnej ekonomiky registrujeme spomalené tempá jej rastu najmä v dôsledku poklesu tempa rastu Číny, Ruska, Brazílie a čiastočne tiež Indie. Japonská ekonomika sa už dlhšie nachádza v recesii a rok 2015 bude jej pokračovaním,“ priblížil. Predseda SOPK zároveň dodal, že ekonomika krajín EÚ a osobitne eurozóny sa tiež nachádza zo strednodobého pohľadu v útlme s minimálnym hospodárskym rastom. „Riziková je tiež situácia na východ od našich hraníc, na Ukrajine, ktorá spolu s Ruskom bude pôsobiť ekonomicky destabilizujúco,“ podotkol Mihók.

Podľa komory pozitívny dopad môže mať klesajúci kurz eura, najmä z hľadiska lepšej exportnej konkurenčnej schopnosti európskej ekonomiky, ako aj pokles ceny ropy a surovín. „Eurozóna ako celok sa blíži k nulovému rastu. Prejavujú sa negatívne dopady úsporných opatrení z minulých rokov, ktoré spôsobili výrazné obmedzenia investícií, a najmä nemecká ekonomika registruje negatívne dopady energetickej politiky,“ upozornil šéf SOPK s tým, že stále kritická situácia je v južnom krídle EÚ, najmä v Grécku, na Cypre, ale aj v Taliansku a vo Francúzsku, čiastočne aj v Španielsku.

V rámci celej EÚ tak očakáva SOPK len minimálny hospodársky rast a len marginálny dopad opatrení v oblasti menovej a úrokovej politiky Európskej centrálnej banky. „Opatrenia koncentrované na čisto finančnú sféru sa ukazujú ako málo účinné a bez ich kombinácie s krokmi vo fiškálnej oblasti dotýkajúcimi sa výroby a služieb neriešia podstatu dnešných problémov,“ uzavrel Mihók.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS