ČLÁNOK
SR bude čerpať v rokoch 2004 až 2006 cez NRP 1,5 mld. eur
31. januára 2003

Slovenská republika bude prostredníctvom Národného rozvojového plánu (NRP) čerpať v rokoch 2004 až 2006 prostriedky v objeme 1,5 mld. eur. „Ide o konečnú možnú sumu, pričom závisí na Slovensku, ako bude tieto prostriedky absorbovať,“ uviedol vo štvrtok na tlačovej besede minister výstavby a regionálneho rozvoja SR László Gyurovszky. Ako dodal, hlavnou prioritou NRP je zvýšiť podiel hrubého domáceho produktu v porovnaní s krajinami Európskej únie (EÚ) v priebehu troch rokov.

V prvotnej forme je NRP pripravený a Európska komisia (EK) k nemu už vyslovila pripomienky, ktoré MVRR do plánu zapracovalo. „Pripomienky sa týkali celkového sprehľadnenia, zjednodušenia analýz a zlúčenia sektorových operačných programov, dopravy a životného prostredia,“ skonštatoval minister. MVRR by malo NRP predložiť začiatkom marca v Bruseli, pričom schválený by mohol byť podľa ministra v júni alebo júli tohto roka.

Podmienkami na efektívne čerpanie prostriedkov sú schválenie NRP, dostatočné administratívne kapacity a vypracovanie kvalitných projektov. Projekty budú schvaľovať výbory, zložené zo zástupcov štátnej správy, samospráv, profesijných združení a EK podľa transparentných kritérií. NRP bude koordinovať MVRR spolu s platobným orgánom na Ministerstve financií SR, pričom na MVRR bude na pláne spolupracovať 60 až 70 pracovníkov.

MVRR organizuje 10. februára prvé stretnutie s predsedami vyšších územných celkov, ktorí by mali dohodnúť spoluprácu na programoch na princípe partnerstva. Účelom tohto stretnutia bude informovať odbornú verejnosť, ako aj profesijné komory, tretí sektor, Združenie miest a obcí Slovenska, Úniu miest Slovenska a ďalšie o NRP.

NRP je súbor programových dokumentov a je základnou podmienkou na čerpanie prostriedkov EÚ zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Zároveň NRP zabezpečí funkčnosť regionálnej politiky v symbióze so strednodobými hospodárskymi prioritami Slovenska. Na NRP nadväzujú sektorové operačné programy a to Ekonomický rozvoj, Ľudské zdroje, Doprava a životné prostredie, Poľnohospodárstvo, Rozvoj vidieka a rybárstvo a Regionálny operačný program SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS