ČLÁNOK
SR a ČR by chceli výhody únie využiť aj v EÚ
10. mája 2000

Obe krajiny by ale rady naďalej využívali isté výhody súčasnej dvojstrannej colnej únie. Na tlačovej besede po šestnástom zasadaní Rady colnej únie v utorok v Prahe sa na tom zhodli minister hospodárstva SR Ľubomír Harach a minister obchodu a priemyslu ČR Miroslav Grégr.
Slovensko a jeho západný sused chcú naďalej spolupracovať v intenciách únie a uvažujú prehĺbiť kooperáciu v otázke tvorby spoločného stredoeurópskeho energetického priestoru. „To by malo znamenať vytvorenie silného zoskupenia, ktoré by bolo schopné konkurencie na európskej úrovni,“ povedal slovenský minister hospodárstva.
Ako obvykle sa problémovými ukázali niektoré poľnohospodárske komodity, teda české pivo na slovenskom trhu a slovenská izoglukóza dovážaná do Čiech. Minister poľnohospodárstva ČR Ján Fencl podotkol, že Česi očakávali zmenu kvóty už po troch rokoch a nie sú spokojní so zámerom uplatňovať ju aj v roku 2001. Minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš naopak vyjadril myšlienku o možnosti predložiť na rozhodcovské konanie 5000-tonové obmedzenie dovozu našej izoglukózy do ČR.
V bode týkajúcom sa slovenskej dovoznej prirážky českí partneri vyjadrili pochopenie nad postupom SR a ocenili slová Ľ. Haracha, že Slovensko plánuje toto obmedzenie znížiť k začiatku júna na tri percentá.
Celkovo ale všetci zúčastnení ocenili konštruktívnu atmosféru rokovaní a podotkli, že existuje spoločná snaha spomínané sporné otázky doriešiť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS