ČLÁNOK


,

Sprísnené podmienky na nemeckom Novom trhu
25. júla 2001

Do vlaňajšieho marca poznala absolútna väčšina nemeckých info-technologických účastín jeden smer – raketový vzostup nahor. Hlavný nemecký „novoekonomický“ ukazovateľ Nemax All Share Performance Index (index všetkých info-technologických akcií, kótovaných na Novom trhu) sa v marci 1997 pohyboval okolo úrovne 500 bodov. O tri roky neskôr, v marci 2000, už dosiahol historický rekord 8559 bodov. Po tejto dejinne jedinečnej, fenomenálnej explózii kurzov nasledoval nemenej rázny pád. Dnes sa Nemax All Share Performance Index potáca nad psychologicky dôležitou hranicou 1000 bodov. V skratke: V priebehu roka a pol stratili všetky akcie na Novom trhu v priemere 85% svojej hodnoty. Niektoré účastiny klesli dokonca o vyše 97% – a nemuselo pritom ísť iba o takzvané „čierne ovce“ novoekonomického akciového segmentu, ktoré sa vyznačovali ekonomickymi nepodloženými podnikateľskými plánmi. Počet všetkých spoločností na Novom trhu sa od vlaňajšieho marca zvýšil na približne 350. Ich celková trhová kapitalizácia (čiže počet akcií prenásobených ich kurzom) však v dôsledku burzového krachu klesol z vtedajších 450 miliárd mariek na dnešných približne 110 miliárd mariek.

Prepad akciového kurzu zasiahol mnohé podniky „novej ekonomiky“ (teda mediálne, technologické, internetovské, počítačové a biotechnologické spoločnosti) priam do morku kosti. Hodnota ich účastín nezriedka klesla pod magickú hranicu 1 EUR, trhová kapitalizácia sa znížila pod objem pri prvotnom kótovaní. Niektoré firmy museli zahlásiť konkurz a zmizli z kurzovej listiny. Na tento vývin reagoval prevádzkovateľ Nového trhu Deutsche Börse AG pomerne prísnymi opatreniami. Nové pravidlá začnú platiť 1. októbra tohto roku.

Konkrétne: Ak sa príslušná akcia bude nachádzať v 30 po sebe nasledujúcich obchodovacích dňoch pod hranicou 1 EUR a ak bude v tom istom časovom období obnášať trhová kapitalizácia menej ako 20 miliónov EUR, potom sa príslušná spoločnosť dostane na „čiernu listinu“. Začne sa proces, nazývaný v angličtine „delisting“.

Podnik sa môže vyslobodiť od hroziaceho vylúčenia obchodovania v info-technologickom burzovom segmente, keď oba spomínané ukazovatele (kurz a trhová kapitalizácia) v nasledujúcich 90 obchodovacích dňoch preskočia v prinajmenej 15 obchodovacích dňoch cez obe prekážky. Ak nebudú v stave splniť tieto podmienky, potom budú vyškrtnuté z Nového trhu – a síce mesiac po oficiálnom oznámení prevádzkovateľa info-technologického segmentu nemeckej burzy.

Navyše, z Nového trhu bude automaticky vylúčená každá firma, ktorá zahási platobnú neschopnosť.

Dôsledkom pre takto zasiahnuté spoločnosti bude presun z Nového trhu do iných segmentov nemeckej burzy.

Predstaviteľ nemeckej burzy Volker Potthof vyhlásil v rozhovore pre renomované nemecké noviny Frankfurter Allgemeine Zeitung, že Nový trh bude mať od 1. októbra najsprísnejšie obchodovacie podmienky zo všetkých európskych info-technologických búrz. Podotkol, že budú podobne striktné, ako je tomu na americkej burze Nasdaq. Volker Potthof pritom nevylúčil ďalšie zostrenie obchodovania na Novom trhu – ak to bude jeho prevádzkovateľ považovať za potrebné.

V kocke: Deutsche Börse AG sa všetkými desiatimi usiluje znovuzískať priazeň súkromných investorov, ktorí už dlhší čas masovo predávajú príslušné akcie a obracajú sa Novému trhu chrbtom. Táta snaha bude korunovaná úspechom iba vtedy, keď sa z info-technologického segmentu nemeckej burzy podarí vylúčiť tie firmy, ktoré sa doň dostali v rámci nedávnej burzového eufórie a ktoré by za normálnych okolností neboli doň nikdy pripustené. Na Novom trhu sa začala ďalšia (tento raz takpovediac „úradná“) etapa preosievania info-technologického pleva od novoekonomického zrna. Prežijú ju iba akciové spoločnosti, majúce reálne a vývojaschopné podnikateľské plány a súčasne schopné dlhodobo generovať zisk. Ktoré to presne budú, to sa s poslednou istotou neodvažuje povedať nijaký burzový odborník.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS