ČLÁNOK
Správna rada Sociálnej poisťovne (SP) na svojom dnešnom zasadnutí schválila postup prác pre prípadný prechod na rozpočtové provizórium na začiatku budúceho roka.
23. októbra 1998

Na tlačovej besede o tom informoval predseda správnej rady SP Vojtech Tkáč. Riaditeľ SP Igor Lipták zdôraznil, že ak by aj skutočne k provizóriu došlo, v žiadnom prípade nebudú ohrozené nároky občanov pri dôchodkovom zabezpečení a nemocenskom poistení. Externá verejnosť tak podľa neho možné budúce provizórium negatívne nepocíti. Ak bude prípadné rozpočtové provizórium SP počítať s legislatívnymi podmienkami a metodikou platnou v tomto roku, prejaví sa to v nižších platbách poistného od štátu a Národného úradu práce a v maximálne úspornom vynakladaní prostriedkov správneho fondu. Rozpočtové provizórium by podobne ako v roku 1998 rátalo s 91-percentnou úspešnosťou výberu poistného. V základnom fonde nemocenského poistenia sa očakáva ku koncu tohto roka zostatok 5,41 mld. Sk a vo fonde dôchodkového zabezpečenia 5,14 mld. Sk. Rezervný fond by mal do budúceho roku prejsť so zostatkom 1,77 mld. Sk. Tieto prebytky sú však podľa I. Liptáka relatívne. SP analyzuje možnosť ako tieto prebytky využiť v prospech občanov, napríklad možným zvýšením nemocenského, prípadne presunom do dôchodkového fondu, kde je situácia zložitejšia z dôvodu vyplácania dôchodkov mesiac dopredu. V predpokladanom období rozpočtového provizória v prvom štvrťroku 1999 bude tvorba základného fondu nemocenského poistenia 2,32 mld. Sk a základného fondu dôchodkového zabezpečenia 13,77 mld. Sk. Súbežne s prípravou rozpočtového provizória uskutočňujú sa prípravné práce na rozpočte SP, ktoré závisia od prác na štátnom rozpočte. Príjmy SP v roku 1999 závisia okrem iného od predpokladaných makroekonomických ukazovateľov a tiež od výšky platieb štátu za takzvané neproduktívne osoby, ktoré si každoročne upravuje zákon o štátnom rozpočte. Návrh rozpočtu SP ráta s výdavkami na nemocenské poistenie vo výške 9,71 mld. Sk, z toho v predpokladanom období provizória 2,55 mld. Sk. V rámci fondu dôchodkového zabezpečenia predpokladá rozpočet výdavky vo výške 59,50 mld. Sk. Na predpokladané rozpočtové provizórium pripadá 13,54 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 6. 2022

USD 1,039 0,013
CZK 24,739 0,000
GBP 0,858 0,006
HUF 397,040 2,760
CAD 1,343 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS