ČLÁNOK
Správcovské spoločnosti nemali vklady v Devín banke
3. septembra 2001

Členov Asociácie správcovských spoločností (ASS) a ich klientov sa problémy Devín banky, a.s., žiadnym spôsobom netýkajú. „Žiadna zo správcovských spoločností, podielových fondov a distribútorov zahraničných podielových fondov, ktorí sú členmi ASS, nemali a nemajú vkladové účty v Devín banke,“ informoval o tom agentúru SITA predseda predstavenstva ASS Boris Procik.

Asociácia často poukazuje na to, že s každou investíciou sú spojené aj určité riziká. Preto je podľa Procika veľmi dôležité rozpoznávať transparentne investičné produkty. Zároveň považuje za nevyhnutné diverzifikáciu úspor medzi viaceré investičné produkty.

„V prípade podielových fondov je investorom známa štruktúra investičných nástrojov, ktoré sú v podielovom fonde,“ povedal Procik. Zverené prostriedky sú pritom zo zákona povinne rozkladané do viacerých investícií a profesionálnu správu zabezpečuje licencovaná správcovská spoločnosť.

Bankový dohľad NBS zaviedol nútenú správu v Devín banke v piatok 24. augusta. Banka plánovala do konca mesiaca vstup japonskej spoločnosti Japan Grade One, ktorá bez súhlasu bankového dohľadu NBS deklarovala na základe nepravých dokumentov upísanie a splatenie základného imania banky. Tým sa investor stal pre centrálnu banku nedôveryhodným. Okrem toho mali vplyv na rozhodnutie centrálnej banky aj pretrvávajúce nedostatky v hospodárení banky a v nedostatočné pokrývanie rizík vyplývajúce z klasifikovaných aktív.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS