ČLÁNOK


,

Správcovia i obchodníci kritizujú zvýšenie poplatkov v SCP
5. marca 2001

Prijatá konštrukcia zvyšovania poplatkov v Stredisku cenných papierov (SCP) je absolútne zlá a nelogická. Zvýšenie poplatkov zo strany strediska pritom nie je spojené so zavedením vyššieho štandardu poskytovaných služieb alebo zmenou štruktúry poplatkov s kompenzáciou v oblasti poplatkov za prevody cenných papierov. Uvádza sa to vo vyhlásení Výkonného výboru Asociácie obchodníkov s cennými papiermi (AOCP).

AOCP vníma zvyšovanie poplatkov SCP základe schváleného dodatku k platnému cenníku ako neopodstatnené, pričom hrubým spôsobom zasahuje do rozvoja domáceho kapitálového trhu. Nový cenník poplatkov SCP napriek svojmu monopolnému postaveniu nekonzultovalo so zástupcami odbornej verejnosti. Cenník v mnohých prípadoch prináša drastické zvýšenie poplatkov za vedenie cenných papierov na účte majiteľa cenných papierov. Zvýšenie poplatkov, ktoré môže predstavovať nárast až o takmer 200 tis. Sk, čiže viac ako 2 800 krát oproti dnešnému stavu, sa pritom dramaticky dotkne nielen inštitucionálnych investorov, ale aj stredných a menších investorov, uvádza sa ďalej vo vyhlásení AOCP.

Zdraženie poplatkov je podľa asociácie v priamom rozpore s proklamovaným zámerom vlády podporiť rozvoj domáceho kapitálového trhu. Jednostranné opatrenie strediska môže mať podľa názoru obchodníkov s cennými papiermi za následok presun finančných prostriedkov investorov z domácich cenných papierov do zahraničných, čo by neprospelo domácemu kapitálovému trhu. AOCP považuje opatrenie strediska zároveň za nepriame zavedenie dane z vlastníctva cenných papierov.

Negatívne stanovisko k zvyšovaniu poplatkov SCP zaujala aj Asociácia správcovských spoločností (ASS). Samotné SCP však považuje zmenu cenníka za správny krok, pretože prinesie spravodlivejší systém vypočítavania poplatkov ako doteraz. Od nového cenníka si pritom SCP sľubuje nárast príjmov o viac ako 40 mil. Sk.

Zvýšenie poplatkov sa udialo bez konzultácie so zástupcami odbornej verejnosti. Tvrdí to Roman Scherhaufer, výkonný riaditeľ ASS.

ASS si za takýchto okolností vie len ťažko predstaviť ďalšiu spoluprácu pri riešení problémov kapitálového trhu.

Pritom spolupraca všetkých inštitúcií pri riešení týchto problémov je pre rozvoj kapitáloveho trhu v SR nevyhnutná. Z hľadiska metodiky počítania výšky poplatkov má ASS vážne výhrady k používaniu menovitej hodnoty namiesto trhovej hodnoty, pričom však takýmto spôsobom si podľa ASS môžu uplatňovať poplatky len subjekty poskytujúce komplexnejšie služby s vysokou pridanou hodnotou, tvrdí Scherhaufer.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS