ČLÁNOK
Správcom RIF bude J&T Asset Management
27. marca 2002

Akcionári Reštitučného investičného fondu, a.s. (RIF) na mimoriadnom valnom zhromaždení rozhodli o jeho premene na otvorený podielový fond. Realizovaním premeny a správou otvoreného fondu poverili spoločnosť J&T Asset Management, správcovská spoločnosť, a.s. (J&T AM)“Pri výbere manažéra pre otvorenie fondu a jeho správu sa vychádzalo z faktu, že J&T AM už má skúsenosti s premenou investičného fondu na otvorený podielový fond ako aj uzavretých podielových fondov na otvorené,“ vysvetlil rozhodnutie akcionárov predseda predstavenstva J&T AM Boris Procik.

Otvorenie fondu RIF prinesie podľa Procika výhody predovšetkým jeho drobným akcionárom. Zjednoduší totiž spôsob získania finančných prostriedkov za ich akcie. V súčasnosti môžu investori akcie RIF predať iba prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi na kapitálovom trhu, pričom cena akcií závisí od dopytu a ponuky na burze a nezodpovedá tak skutočnej hodnote majetku pripadajúceho na jednu akciu. „Po otvorení fondu bude stačiť, ak podielnici svoje podielové listy predložia správcovskej spoločnosti na preplatenie a tá im vyplatí čistú hodnotu aktív pripadajúcu na jeho podiel,“ uviedol Procik. Akcionárov, ktorí požiadajú o splatenie svojho podielu, vyplatí podľa Procika J&T AM z predaja časti aktív fondu. „Majetok, ktorý po ich vyplatení vo fonde ostane, však chceme spravovať a dosiahnuť jeho zúročenie,“ dodal Procik.

Otvorenie fondu RIF by sa malo uskutočniť pred zákonom stanovenou lehotou, teda pred rokom 2005. Fond by sa mal podľa Procika stať štandardným subjektom kolektívneho investovania najneskôr do jedného roka. Čistá hodnota majetku investičného fondu k 22. marcu tohto roka predstavovala takmer 3,196 mld. Sk, pričom čistá hodnota majetku na jednu akciu bola 1 461 Sk.

Takmer 40-percentný podiel v RIF získalo prostredníctvom dvoch tendrov a verejného prísľubu nedávno konzorcium firiem J&T Banka, a.s., Prvá Penzijná správcovská spoločnosť a The Brookdale Group LLC. Fondu národného majetku ostal v RIF podiel vo výške 13,63 % akcií. Slovenský pozemkový fond vlastní 5,65 %.

J&T AM spravuje v súčasnosti sedem vlastných otvorených a 13 uzavretých podielových fondov. Okrem toho spravuje aj tri otvorené podielové fondy v nútenej správe založené Prvou Slovenskou investičnou spoločnosťou, a.s. Jej sesterská spoločnosť J&T Asset Management, investiční společnost a.s. Praha spravuje v Českej republike ďalších deväť investičných fondov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS