ČLÁNOK
Správca vyhlásil šieste kolo predaja Nového Calexu
6. augusta 2002

Správca konkurznej podstaty výrobného závodu chladničiek Nový Calex, a.s., Zlaté Moravce vyhlásil v pondelok šieste kolo na predaj majetku spoločnosti. Záujemcovia môžu svoje ponuky predložiť do 15. augusta na Krajský súd Bratislava, pričom správca ponuky vyhodnotí do 22. augusta. Podmienkou predloženia ponuky je zaplatenie preddavku vo výške minimálne 30 % z ponúkanej ceny. Záujemca musí mať zároveň vyrovnané všetky záväzky voči Novému Calexu. V prípade ponuky na kúpu nehnuteľností je potrebné, aby záujemca bol devízovým tuzemcom. Správca v šiestom kole ponúka na predaj hnuteľné a nehnuteľné veci, tovarové zásoby, pohľadávky a tiež nehmotný majetok.

V piatom kole výberového konania na predaj závodu Nový Calex predložili ponuky litovská spoločnosť Snaige a turecký Arcelik. Správca konkurznej podstaty podniku Matej Vida, spolu s osobitným správcom Jánom Hutníkom vyhodnotili ponuku firmy Snaige za najvýhodnejšiu z hľadiska výšky ceny, splatnosti a záujmu investora zachovať výrobu. Plán speňaženia však vyžadoval na odpredaj majetku aj 51-percentný súhlas veriteľov podniku, ktorý však správcovia v piatom kole tendra nedosiahli. Suma, akú litovský investor ponúkol, sa podľa Vida pohybovala na úrovni 10 % znaleckého posudku technologickej časti podniku, ktorý predstavuje 350 mil. Sk.

Ako uviedol Vida, správcovia oslovili desať najvýznamnejších držiteľov pohľadávok voči Novému Calexu. Prvoradú pohľadávku ministerstva financií v hodnote 303,5 mil. Sk napadla spoločnosť All Street, ktorá z celkovej sumy pohľadávok 729 mil. Sk má voči Novému Calexu pohľadávku 848 tis. Sk. Následné súdne konanie neuznalo pohľadávku ministerstva financií ako prvoradú a označilo ju za nerelevantnú.

V záujme toho, aby správcovia spoločnosti získali v šiestom kole potrebný 51-percentný súhlas zo strany veriteľov, oslovili trenčiansku firmu ECR, ktorá má záujem na tom, aby ďalšie kolo predaja spoločnosti bolo úspešné. Výsledok piateho kola považuje Vida za neuspokojivý, zároveň však verí, že záujemcovia o kúpu závodu predložia svoje ponuky aj v ďalšom kole výberového konania.

Na majetok spoločnosti Nový Calex vyhlásil konkurz 16. augusta 2001 Krajský súd v Bratislave. Za správcu konkurznej podstaty bol podľa výpisu z obchodného registra ustanovený Matej Vida. Osobitným správcom konkurznej podstaty pre predaj sa stal Ján Hutník.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS