ČLÁNOK
Správca predáva pohľadávky Nového Calexu
15. októbra 2002

Správca konkurznej podstaty spoločnosti Nový Calex, a.s., Zlaté Moravce vypísal v pondelok ôsme kolo verejnej ponuky na predaj pohľadávok spoločnosti. Predmetom ponuky sú zostávajúce pohľadávky Nového Calexu voči zaniknutým firmám. Vyplýva to z ponuky, ktorú zverejnil konkurzný správca spoločnosti. Záujemcovia o kúpu musia doručiť ponuku na Krajský súd v Bratislave do 4. novembra.

Krajský súd vyhodnotí obálky 7. novembra. Nahliadnutie do zásad a postupov o predaji majetku, znaleckých posudkov a obhliadku majetku môžu potenciálni kupci získať na adrese úpadcu za poplatok 1 000 Sk. Kupujúcim sa stane ten záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu cenu a najvýhodnejšie podmienky na odkúpenie.

Na majetok spoločnosti Nový Calex vyhlásil konkurz 16. augusta 2001 Krajský súd v Bratislave. Po neúspešných kolách vyhlásil 5. augusta správca konkurznej podstaty už šieste kolo na predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí, tovarových zásob, pohľadávok a tiež nehmotného majetku. V šiestom kole predložilo ponuku 19 subjektov. V piatom kole výberového konania na predaj závodu Nový Calex predložili ponuky litovská spoločnosť Snaige a turecký Arcelik. Správca konkurznej podstaty podniku spolu s osobitným správcom vyhodnotili ponuku firmy Snaige ako najvýhodnejšiu z hľadiska výšky ceny, splatnosti a záujmu investora zachovať výrobu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS