ČLÁNOK
Správca IRB predpokladá predaj 50 až 75 % zlých úverov
27. apríla 1999

„Táto možnosť je podmienená uzavretím zmluvy o prijímaní služieb na 5 až 10 rokov so spoločnosťou, ktorá klasifikované pohľadávky odkúpi,“ uviedol. Podľa jeho slov sa podobný model uplatňuje aj v prípade Investiční a poštovní banky (IPB), a.s., Praha.

Iným riešením by bolo vytvorenie spoločnosti s kapitálom do 20 mld. Sk, do ktorej by Národná banka Slovenska (NBS) vložila prostriedky v objeme vyše 10 mld. Sk a štát by doplnil zvyšok. Do tejto spoločnosti by sa potom presunuli klasifikované úvery zo všetkých troch inštitúcii (IRB, Slovenskej sporiteľne a Všeobecnej úverovej banky) vzniknuté pred rokom 1990.

Podľa správcu vznikne po odpredaji IRB zahraničnému investorovi banka, ktorá bude ako jediná vykonávať aktívne operácie. Podľa neoficiálnych informácii patrí medzi štyroch potenciálnych investorov Nomura, Citibank, General Electric a Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) ako sprostredkovateľ.

Projekt ozdravenia IRB predložila aj Slovenská poisťovňa ako hlavný akcionár. Pre poisťovňu je návrh na zníženie základného imania IRB neprijateľný, pričom uvažuje o dvoch spôsoboch riešenia situácie v IRB. Prvým je, že do ozdravného procesu pôjde spoločne so silným zahraničným investorom, ktorý bude postupne v priebehu procesu reštrukturalizácie navyšovať základné imanie banky. Podľa druhého variantu sa Slovenská poisťovňa do tohto procesu zapojí samotne a k vstupu zahraničného investora do IRB dôjde až na konci celého procesu. V oboch prípadoch však poisťovňa ráta len s čiastočným znížením základného imania – najviac o 25% – a s pomocou vlády a NBS.

Bilančná suma IRB je 38 mld. Sk a jej kumulatívna strata presahuje 7 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 5. 2022

USD 1,058 0,005
CZK 24,670 0,030
GBP 0,848 0,001
HUF 382,930 2,900
CAD 1,353 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS