ČLÁNOK
Správca Devín banky odovzdal zoznam klientov Slovenskej pošte
17. septembra 2001

Nútený správca Devín banky Pavel Křupala v piatok odovzdal predstaviteľom Slovenskej pošty, š.p. kompletný zoznam klientov, ktorým budú vyplatené mzdy, dôchodky a sociálne dávky za mesiac júl. Ide o prostriedky, ktoré sa mali vyplatiť v auguste, ale po vyhlásení nútenej správy zostali zmrazené na účtoch banky. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Národnej banky Slovenska (NBS) Ján Onda.

Vyplácať sa budú len dávky tých klientov, ktorí s Devín bankou uzavreli zmluvu o ich výplate. Výplata sa uskutoční poštovou poukážkou, pričom občania nebudú musieť o vyplatenie prostriedkov požiadať. Ešte v utorok sa správca s predstaviteľmi pošty dohodol na technike ich vyplácania.

Rozhodnutie bankového dohľadu Národnej banky Slovenska (NBS) o vyhlásení konkurzu alebo vyhlásení Devín banky za neschopnú vyplácať vklady by podľa Křupalu malo prísť najskôr 25. septembra. Vtedy by sa mala dokončiť mimoriadna účtovná uzávierka a inventarizácia v banke.

V súčasnosti sa v banke preverujú všetky medzibankové úložky a obchody a rokuje sa aj o návratnosti prostriedkov banky v zahraničí. Šanca získať späť prostriedky, ktoré sú uložené v dvoch neznámych zahraničných bankách v objeme približne 0,5 mld. Sk, je pritom minimálna. V deň nástupu núteného správcu do banky ešte nebola vypracovaná správa audítora banky za rok 2000, správu spoločnosť Deloitte&Touche predložila správcovi až minulý týždeň.

Správca plánuje v banke nariadiť okrem mimoriadneho auditu za obdobie tohto roka aj forézny audit. Forézny audit vykonaný vnútornými kapacitami banky by mal objasniť podiel osobnej zodpovednosti každého pracovníka banky. Predmetom auditu by mali byť všetky obchody, ktoré banka zrealizovala, ale najmä stratové úvery.

Správca potvrdil zlú kvalitu aktív banky, pričom podľa audítorskej správy mesačná likvidita banky sa pohybuje v záporných číslach na úrovni 1,7 mld. Sk a trojmesačná až 4,2 mld. Sk. Devín banku podľa správcu riadili z dvoch centier, z Bratislavy a Turčianskych Teplíc.

Bankový dohľad NBS zaviedol nútenú správu v Devín banke 24. augusta. Dôvodom tohto rozhodnutia boli pretrvávajúce nedostatky v hospodárení banky a v nedostatočnom pokrývaní rizík vyplývajúcich z klasifikovaných aktív.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS