ČLÁNOK
Správa o slovenskom Internete 3/2001
14. novembra 2001

Spoločnosť Taylor Nelson Sofres Factum, ktorá je členom siete Taylor Nelson Sofres – svetového lídra v oblasti marketingových informácií – uskutočnila v septembri 2001 ďalšiu vlnu pravidelného kontinuálneho výskumu, zameraného na využívanie osobných počítačov a Internetu občanmi SR. Prieskum sa realizoval formou osobných rozhovorov na vzorke 1 062 respondentov a bol reprezentatívny vzhľadom na zloženie obyvateľstva Slovenskej republiky vo veku 18 až 65 rokov. Zber údajov prebiehal v dňoch

7. až 18. 9. 2001.

Cieľom uvedeného výskumu bolo mapovanie vybavenosti domácností počítačmi a celkové využívanie PC v Slovenskej republike, zistenie znalosti a záujmu obyvateľov Slovenskej republiky o Internet, počtu užívateľov Internetu, frekvencia a miesto pripojenia, spôsob využívaného pripojenia, znalosť a využívanie internetových providerov, faktory dôležité pri výbere providera, spôsoby využívania Internetu a skúsenosti s on-line nákupom.

„Štúdie vydávané našou spoločnosťou zamerané na využívanie osobných počítačov a Internetu pravidelne prinášajú klientom informácie, na základe ktorých môžu kontinuálne sledovať vývoj spotrebiteľského správania a vnímania v týchto oblastiach. iOmnibus je iba jednou z balíka voľnopredajných štúdií zameraných na využívanie Internetu – iPanel, iBus, itMonitor, ktoré sa navzájom dopĺňajú tak, aby sme klientom prinášali z tejto oblasti komplexné informácie.“ – hovorí Mária Lazíková, project manager Taylor Nelson Sofres Interactive.

Z hlavných výsledkov výskumu vyplýva, že:
– štvrtina respondentov (24,7%) má možnosť pracovať s osobným počítačom vo svojej domácnosti, 19,1% túto možnosť aj využíva
– o kúpe osobného počítača do svojej domácnosti uvažuje takmer každý štvrtý respondent (22,1%), ktorý ho v súčasnosti nevlastní
– užívateľmi Internetu sú vo väčšej miere muži, vo veku do 29 rokov, s vyšším (stredoškolským a vysokoškolským) vzdelaním, bývajúci v bratislavskom kraji a v sídlach s počtom obyvateľov nad 20 000
– v minulosti pracovalo s Internetom 28,5% respondentov, v minulom mesiaci 20,4%, minulý týždeň 14,9% a predchádzajúci deň 8,5% respondentov
– záujem pracovať s Internetom prejavilo 33,6% respondentov, ktorí s ním doteraz nepracovali, hlavnými prekážkami sú technické nedostatky – nemajú možnosť prístupu na Internet (70%), resp. počítač (74,6%), prípadne im chýbajú technické znalosti (60,6%), a tiež informácie, akým spôsobom by sa na Internet mohli pripojiť (44,6%)
– najčastejším spôsobom pripojenia je ešte stále bežná linka s modemom, a to aj doma aj v práci
– najznámejším poskytovateľom Internetu sú Slovenské telekomunikácie – v spontánnej známosti ich uviedlo 69,3% užívateľov (v podporenej 88,6%); v spontánnej známosti poskytovateľov Internetu boli ďalšími uvádzanými spoločnosťami Nextra (34,7%), Kiwwi (16,5%) a Slovanet (10,2%); pri podporenej známosti sme ďalšiu najvyššiu známosť zaznamenali pri spoločnostiach GlobtelNet (71,3%), Nextra (68,3%) a EuroTel (60,1%)

Zo správy sa ďalej môžete dozvedieť, aké vylepšenia plánujú vlastníci osobných počítačov, do akej miery ovládajú a vykonávajú jednotlivé činnosti na osobnom počítači. Z hľadiska užívateľov tu nájdete podrobnú sociodemografickú charakteristiku jeho užívateľov, aké je najčastejšie využívané pripojenie, frekvenciu využívania a čas strávený pri jednej obvyklej návšteve Internetu, podporenú a spontánnu známosť spoločností poskytujúcich pripojenie na Internet, využívanie ich služieb a faktory dôležité pri výbere providera a veľa ďalších informácií.

Taylor Nelson Sofres

Sieť zastúpení spoločnosti pokrýva viac ako 40 krajín sveta. Taylor Nelson Sofres poskytuje marketingové služby hlavným národným a multinárodným spoločnostiam operujúcim vo viac než 50 krajinách. Toto radí spoločnosť ako marketingovú skupinu na štvrté miesto v celosvetovom rebríčku. V Slovenskej republike je Taylor Nelson Sofres zastúpená spoločnosťou Factum Slovakia s.r.o., v Českej republike spoločnosťami Taylor Nelson Sofres Media s.r.o., ktorá na českom trhu realizuje okrem iného peoplemetrový výskum sledovanosti televízie, ďalej spoločnosťou Taylor Nelson Sofres Factum s.r.o., ktorá je známa svojimi výskumami verejnej mienky a spoločnosťou A -Connect , ktorá monitoruje reklamu a reklamné výdavky na slovenskom a českom trhu.

PeopleMeter – systém na meranie televíznej sledovanosti vyvinutý Taylor Nelson Sofres zahrňujúci i najnovší systém PictureMatching, ktorý bol vyvinutý, aby umožnil meranie digitálnych prenosov, operuje v 14 krajinách celého sveta.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 7. 2024

USD 1,085 0,000
CZK 25,389 0,036
GBP 0,843 0,003
HUF 393,330 0,050
CAD 1,502 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS