ČLÁNOK
Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2013
2. septembra 2014

Obsah

Zhrnutie
Úvod
1 Pre hľad pravidiel týkajúcich sa Slovenska
2 Plnenie pravidiel rozpočtovej zodpovednosti
2.1 Limit dlhu verejnej správy
2.2 Osobitné ustanovenia pre územnú samosprávu
2.3 Limit verejných výdavkov a ukazovateľ dlhodobej udržateľnosti
3 Plnenie pravidiel rozpočtovej transparentnosti
3.1 Výbory
3.2 Zverejňovanie údajov
Referencie
Príloha 1 – Prehľad plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti
Príloha 2 – Výpočet sumy viazania 3 % výdavkov štátneho rozpočtu
Príloha 3 – Odpovede k dodatočným úlohám samosprávy bez dostatočného finančného
krytia
Príloha 4 – Informácia o plnení numerických fiškálnych pravidiel samosprávou

Správa o hodnotení ….. 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS