ČLÁNOK
Správa o finančnej stabilite, máj 2020, (zhrnutie)
2. júna 2020

Obsah

Úvod 

Zhrnutie

1 Globálna ekonomika a finančné trhy 

2 Vývoj v domácom prostredí 
2.1 Vývoj v domácej ekonomike
2.2 Úverovanie domácností a ich finančná situácia
2.3 Financovanie a finančná pozícia podnikového sektora
2.4 Vývoj v oblasti verejných financií

3 Hlavné riziká pre finančnú stabilitu súvisiace s koronavírusom 
3.1 Úvod k odolnosti finančného sektora a hlavným rizikám
3.2 Odolnosť finančného sektora
3.3 Hlavné zdroje rizík
3.3.1 Kreditné riziko v bankách
3.3.2 Dostupnosť financovania
3.3.3 Riziká v sektore poisťovní
3.3.4 Riziká v sektore podielových a dôchodkových fondov

4 Opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov 
4.1 Prijaté opatrenia vo finančnom sektore
4.2Ďalšie potrebné kroky na zachovanie stability finančného sektora

Zoznam boxov
Box 1 Vývoj na trhu krytých dlhopisov
Box 2 Riziká spojené s predlžovaním splatnosti úverov na bývanie
Box 3 Model hodnotenia schopnosti domácností zvládnuť zhoršenie finančnej situácie v dôsledku pandémie koronavírusu
Box 4 Riziká spojené s finančným sprostredkovaním pri poskytovaní úverov na bývanie
Box 5 Trh nehnuteľností zaznamenal prvý vplyv koronakrízy
Box 6 Hodnotenie citlivosti ekonomických odvetví na vplyv pandémie ochorenia COVID‑19
Box 7 Predpoklady a metodika stresového testovania
Box 8 Pokles hodnoty majetku a redemácie podľa typu fondov
Box 9 Opatrenia prijaté vo fiškálnej oblasti na podporu reálnej ekonomiky

Správa o finančnej stabilite

 

 


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 7. 2020

USD 1,133 0,010
CZK 26,705 0,040
GBP 0,905 0,004
HUF 352,830 0,280
CAD 1,533 0,010

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS