ČLÁNOK
Správa o finančnej stabilite
1. decembra 2020

Obsah

Úvod

Zhrnutie

1 Makroekonomické prostredie a finančné trhy
1.1 Vývoj v globálnej ekonomike
1.2 Trendy v domácej ekonomike

2 Trendy a riziká vo finančnom sektore
2.1 Úverovanie domácností a ich finančná situácia
2.2 Úverovanie podnikov a ich finančná pozícia
2.3 Náklady na kreditné riziko v bankách v čase koronakrízy
2.4 Trendy v sektore poisťovní
2.5 Trendy v ostatných finančných sektoroch

3 Odolnosť finančného sektora
3.1 Solventnosť a finančná pozícia bankového sektora
3.2 Solventnosť a finančná pozícia poistného sektora
3.3 Zraniteľnosť finančného sektora v čase koronakrízy
3.4 Makroprudenciálna politika NBS

Správa o finančnej stabilite


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

16. 4. 2021

USD 1,199 0,002
CZK 25,927 0,015
GBP 0,868 0,000
HUF 361,100 2,170
CAD 1,499 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS