ČLÁNOK
Správa Komisie poukáže na pokrok kandidátskych krajín
13. novembra 2001

Očakávaná výročná správa Európskej komisie (EK) o pokroku kandidátskych štátov potvrdí, že Európska únia (EÚ) smeruje k ukončeniu rokovaní s viacerými adeptmi na členstvo do konca roku 2002. Informoval v pondelok zdroj EÚ. Dokument, ktorý zverejnia v utorok neuvedie, ktoré krajiny budú pripravené na vstup v prvej vlne rozšírenia, bude však informovať, že by sa mali stať známe v nasledujúcej výročnej správe na jeseň 2002.

Snažiac sa upokojiť obavy o nákladoch na rozšírenie v období ekonomického poklesu Komisia uvedie, že súčasný rozpočtový rámec môže vtesnať cenu prijatia desiatich nových členov v roku 2004. „Únia by mala byť pripravená uzavrieť vstupné rokovania do konca dánskeho predsedníctva EÚ v druhej polovici roku 2002 s výhľadom na pristúpenie krajín v roku 2004 so všetkými, ktoré splnia potrebné podmienky,“ uviedol zdroj vychádzajúc zo správy. Posledný návrh správy má byť formálne schválený na stretnutí EK v Štrasburgu v utorok.

Kým hodnotenie vstupných rozhovorov bude všeobecne optimistické, Komisia vyjadrí znepokojenie týkajúce sa zlyhávania mnohých kandidátov v boji s korupciou a obchodom s ľuďmi, posilnenia vlády zákona a budovania efektívnej verejnej služby. „Korupcia, defraudovanie a hospodárska kriminalita zostáva rozšírená v mnohých kandidátskych krajinách, kde prispievajú k nedôvere obyvateľstva a diskreditácii reforiem,“ uvádza sa ďalej v správe. Viacerí kandidáti zostávajú „krajinami pôvodu, tranzitu a miestom určenia“ pre obchodovanie so ženami a deťmi a v tejto oblasti musia urobiť nápravu. Musia tiež posilniť nezávislosť súdnictva, zvýšiť efektívnosť verejnej správy a urobiť viac na ochranu etnických menšín, ako sú Rómovia.

Správa uvedie, že vo viacerých kandidátskych krajinách, vrátane troch pobaltských štátov a Českej republiky, sa ukazuje, že pomerne dobre odolávajú globálnemu ekonomickému poklesu, ale že Poľsko čelí problémom čiastočne vďaka chybám domácej politiky. Priemerný HDP na obyvateľa je vo všetkých trinástich kandidátskych krajinách na 35 percentách úrovne súčasných členských štátov EÚ, čo sa nezmenilo od minulého roka, konštatuje ďalej správa. Napriek tejto veľkej priepasti Komisia hovorí, že všetkých kandidátov okrem Bulharska, Rumunska a Turecka bude hodnotiť ako „fungujúce trhové ekonomiky“ schopné vyrovnať sa s konkurenčnými silami v rámci EÚ v krátkom čase“. Celkove správa konštatuje, že vyjednávajúce krajiny dosiahli „významný pokrok“ minulý rok v zosúlaďovaní svojich zákonov s EÚ, čo predseda EK Romano Prodi spomenul aj vo svojom prejave v pondelok.

„V každej z kapitol dosiahli kandidáti pokrok nad všetky očakávania,“ uviedol Prodi v Bruggách. Správa však uvádza, že Komisia bude analyzovať pokrok každého z kandidátov pokiaľ ide o budovanie inštitúcií do začiatku roku 2002, a že bude pokračovať v monitorovaní pokroku aj po uzavretí rokovaní. Komisár EÚ pre rozšírenie Günter Verheugen predstaví správu na zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu v utorok o 15. hodine stredoeurópskeho času. K desiatim kandidátom, ktoré by mohli vstúpiť do EÚ v roku 2004 patrí Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Cyprus a Malta. Bulharsko a Rumunsko si počkajú ešte niekoľko rokov. Trinásty kandidát, Turecko, doteraz nezačalo rokovania o vstupe kvôli výhradám v oblasti ľudských práv.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS