ČLÁNOK
SPPK navrhuje zriadiť Radu SR na ochranu hospodárskej súťaže
18. januára 2001

Pre agrosektor je dôležité, aby uplatňovanie trhových poriadkov nebolo považované za porušovanie hospodárskej súťaže. Uviedol to ústredný riaditeľ Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Dufala. Dodal, že aj v Európskej únii pri určitých poľnohospodárskych komoditách legislatíva priamo predpokladá dohody a združovanie výrobcov za účelom presadzovania spoločných cien či koncentrácie odbytu.

Podľa slov riaditeľa určitú výnimku vo všeobecnej úprave hospodárskej súťaže pre poľnohospodárske komodity zakotvuje aj asociačná dohoda. „V prvovýrobe sa usilujeme o vznik výrobno-odbytových združení, preto by nebolo správne, keby ich zákon vystavoval možným sankciám,“ dodal E. Dufala na margo pripravovaného zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona o organizácii ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy. Návrhom zákona by sa už tento mesiac malo zaoberať parlamentné plénum po predchádzajúcom prerokovaní v relevantných výboroch.

Ako tlačovú agentúru SITA informoval hovorca SPPK Stanislav Nemec, mimoriadnu pozornosť by mali podľa komory poslanci venovať i riešeniu problematiky obchodných reťazcov. Keďže minuloročná snaha o vytvorenie samostatného zákona, ktorý by upravoval ich pôsobenie, stroskotala už na úrovni Porady ekonomických ministrov, SPPK sa v tejto etape prihovára za riešenie prostredníctvom zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Okrem iného navrhuje zahrnúť do zákona definíciu obchodných reťazcov a ich povinnosť ponúkať v každej tovarovej skupine vyrábanej na Slovensku aspoň 75 % domácej produkcie.

Agropotravinárska samospráva navrhuje tiež zriadiť Radu SR na ochranu hospodárskej súťaže zloženú zo zástupcov Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie, ekonomických ministerstiev, samosprávnych organizácií a Protimonopolného úradu SR (PMÚ). Jej poslaním by bolo prerokovávanie správ o činnosti PMÚ, ktorá by sa minimálne raz ročne predkladala i zákonodarnému zboru a štátnej exekutíve. Rada by zároveň rozhodovala o rozkladoch proti rozhodnutiam PMÚ. Zabezpečila by sa tým dostatočná kontrola aktivít PMÚ, pričom zastúpenie NR SR je dôležité najmä preto, že k narušeniu hospodárskej súťaže môžu viesť i rozhodnutia vlády. V takom prípade by PMÚ mal vec postúpiť na realizáciu nápravy priamo NR SR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS