ČLÁNOK
SPPF chce investovať 20 mil. EUR v slovenských podnikoch
4. júna 2001

Slovenský post privatizačný fond (SPPF) plánuje v nasledujúcom období preinvestovať v slovenských podnikov približne 20 mil. EUR, čo je takmer 860 mil. Sk. Z celkových prostriedkov SPPF vo výške približne 40 mil. EUR, z ktorých dve tretiny pochádzajú od Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) a zvyšná časť od Európskej komisie, bola už približne polovica preinvestovaná. Pre agentúru SITA to povedal Juraj Koman, výkonný riaditeľ spoločnosti East Fund Management (EFM), ktorá je správcom portfólia fondu.

„V súčasnosti má fond majetkové podiely v piatich slovenských spoločnostiach, pričom výška preinvestovaných prostriedkov sa v jednotlivých prípadoch pohybuje v rozmedzí od 150 do 193 mil. Sk. Priemerná doba držania investície v jednotlivých podnikoch je 4 až 5 rokov“, povedal J. Koman. Fungovanie SPPF je založené na princípoch rizikového kapitálu. Cieľom fondu je realizovať investície formou priamych kapitálových vstupov do vybraných spoločností, teda navýšením základného imania vo výške približne 3 až 5 mil. EUR. Začiatkom tohto roku sa začal proces identifikácie nových investičných príležitostí.

Pre SPPF chce EBRD v blízkej budúcnosti najať dve konzultačné firmy na poskytovanie poradenských služieb manažmentu fondu. Tieto spoločnosti alebo asociácie konzultantov a priemyselných špecialistov budú poskytovať úplné predinvestičné a poinvestičné poradenské služby v oblasti účtovníctva, práva, financií a odborného riadenia manažmentu SPPF.

SPPF bol založený v roku 1996 zo spoločnej iniciatívy EBRD, Európskej komisie a Ministerstva hospodárstva SR. Fond je spravovaný spoločnosťou EFM, ktorá prebrala úlohu manažéra fondu v septembri 2000 od Framlington/CET. Okrem vyhľadávania nových investícii EFM spravuje existujúce portfólio spoločností, v ktorých má SPPF majetkové podiely. V súčasnosti sa v investičnom portfóliu fondu nachádzajú akcie spoločností Rádio Expres, a.s., Topos Továrniky, a.s., Hydina ZK, a.s., Hydina Prešov – SVZ, a.s. a OFZ Profily, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS