ČLÁNOK
ŠPP zatiaľ stále len pre domáce subjekty
8. apríla 1997

Vedenie centrálnej banky sa prostredníctvom viceguvernéra NBS Mariána Jusku a guvernéra NBS Vladimíra Masára vyjadrilo k situácii na peňažnom trhu a k jej priamemu dosahu na krytie schodku štátneho rozpočtu SR. »“V piatok (4.4.) minulý týždeň bol rozpočet v pluse približne 400 mil. Sk. Vývoj rozpočtového hospodárenia v prvom štvrťroku teda podľa nás zatiaľ nedáva dôvod, aby MF SR menilo svoju doterajšiu politiku v oblasti emisií štátnych pokladničných poukážok (ŠPP) a pripustilo do nich zahraničných investorov. Otázka možnosti emisií štátnych dlhopisov určených na krytie rozpočtového schodku za rok 1996 na zahraničných trhoch zasa nadobudne opodstatnenie až v septembri.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 5. 2024

USD 1,083 0,003
CZK 24,748 0,066
GBP 0,852 0,003
HUF 388,050 2,620
CAD 1,481 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS