ČLÁNOK
SPP zaplatí odvod 2,5 mld. Sk do rozpočtu do konca mája
9. mája 2001

Slovenský plynárenský priemysel (SPP), š.p. je pripravený zaplatiť osobitný odvod do štátneho rozpočtu vo výške 2,5 mld. Sk ku koncu mája. Prostriedky na to by mal získať z vlastných ako aj úverových zdrojov. Vyplýva to z materiálu ministerstva hospodárstva o osobitnom odvode SPP.

Podnik rokuje o poskytnutí ďalších úverov s Tatra Bankou, a.s., ING Bank N.V., Bratislava, Credit Lyonnais Bank, a.s. Bratislava a Citibank (Slovakia), a.s. Ich celková predpokladaná výška je 3,3 mld. Sk. Pripravované finančné zdroje chce použiť na možné predčasné splatenie syndikovaných úverov zo Citibank International plc. a Credit Lyonnais Bank, a.s. Praha. Zostatok úveru od Citibank International je vo výške 81 mil. DEM, od Credit Lyonnais Bank predstavuje zostatok 56 mil. DEM.

Banky zo syndikovaných úverov SPP zatiaľ nedali súhlas na zvýšenie zadlženia podniku, hoci im podnik zaslal žiadosť ešte v novembri minulého roka. Plynári od nich rovnako nemajú povolenie na zmenu vlastníckej štruktúry. Podľa materiálu preto nie je možné bez tohto súhlasu ďalej zvyšovať zadlženosť. Výsledkom by mohla byť požiadavka na predčasné splatenie syndikovaných úverov. Porušenie akéhokoľvek finančného ukazovateľa vyplývajúceho z úverových zmlúv môže mať za následok technický default. To spôsobí možnosť predčasného splatenia niektorých úverov a následne tzv. cross default a akceleráciu, čo by znamenalo povinnosť splatiť všetky úvery SPP.

Finančnú situáciu SPP ovplyvňuje okrem iného aj to, že ministerstvo financií doteraz nerozhodlo o vysporiadaní pohľadávky SPP voči štátnemu rozpočtu vo výške 817 mil. Sk. Ide o stratu podniku po zdanení za minulý rok, ktorá vyplynula zo zúčtovania preplatku osobitného odvodu za rok 2000 so štátnym rozpočtom. SPP o to žiadal ešte v polovici marca. Likviditu SPP a schopnosť zaplatiť osobitný odvod do štátneho rozpočtu na konci mája sťažuje aj doposiaľ nezrealizovaný očakávaný predaj majetkovej účasť podniku v spoločnosti Globtel, a.s. Strata plynárov za prvý štvrťrok, aj napriek realizácii opatrení v rámci vnútorných rezerv, predstavovala 176,3 mil. Sk.

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2001 ukladá SPP osobitný odvod zo zisku po zdanení v objeme 5 mld. Sk. Plynári majú zaplatiť na osobitný príjmový účet preddavky v sume 2,5 mld. Sk do konca mája, zvyšných 2,5 mld. Sk do 30. novembra. Mimoriadny odvod SPP za minulý rok predstavoval 3,3 mld. Sk. Vďaka nemu podnik vytvoril podľa predbežných neauditovaných výsledkov stratu vyše 0,8 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS