ČLÁNOK
ŠPP v hodnote 28,929 mld. Sk sú splatné do konca roka
30. septembra 1997

Na mesiac október pripadá z tejto sumy splatnosť ŠPP v menovitej hodnote 26,011 mld Sk a na november splatnosť ŠPP, ktorých menovitá hodnota predstavuje 2,918 mld. Sk. V spomínaných pokadničných poukážkach nie sú zahrnuté ŠPP, ktoré drží vo svojom portfóliu Národná banka Slovenska. Do konca roku nadobudne splatnosť ešte posledná minuloročná emisia štátnych dlhopisov v menovitej hodnote 2,18 mld Sk. Tieto dlhopisy boli emitované s 9-percentným kupónom s polročnou dobou výplaty. Zatiaľ teda objem finančných prostriedkov, ktoré bude musieť Ministerstvo financií SR zaplatiť účastníkom aukcií, dosahuje 31,109 mld Sk. Aukcie štátnych cenných papierov využiva ministerstvo financií na refinancovanie štátneho rozpočtu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 10. 2021

USD 1,160 0,000
CZK 25,403 0,016
GBP 0,844 0,003
HUF 359,710 0,710
CAD 1,434 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS