ČLÁNOK
SPP uhradí prvú splátku za Naftu hneď po schválení vládou
16. februára 2000

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) je pripravený uhradiť prvú splátku za Naftu, a.s., Gbely na účet FNM vo výške 500 mil. Sk hneď po schválení akvizície vládou SR. Agentúru SITA o tom informoval vedúci odboru akvizícií a kapitálových účastí SPP Juraj Horvát.
Ako uviedol, SPP 4. februára písomne požiadal ministra hospodárstva, aby požiadal Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku (MSPNM) o predloženie návrhu akvizície do vlády. J. Horvát vyjadril presvedčenie, že návrh bude schválený 23. februára, najneskôr však do 1. marca. Po získaní 45,9 % dosiahne podiel SPP v Nafte 55,91 %. Spolu s akciami VÚB a Reštitučného investičného fondu, ktorých SPP pokladá za prirodzených partnerov, dosiahne podiel štátnych subjektov viac ako 67 %. Po prevode prvej splátky a akcionárskych práv SPP plánuje reštrukturalizáciu spoločnosti spojenú s uzavretím nových zmlúv za prenájom zásobníkov plynu.
FNM a SPP sa 21. januára dohodli na prevode 1 483 011 akcií Nafty Gbely, ktoré vlastnil FNM SR. Akcie budú prevedené na SPP za cenu 750 Sk za kus. Celková cena 45,9-percentného podielu v Nafte tak predstavuje 1,112 mld. Sk. Úhrada by sa mala zrealizovať v štyroch splátkach po 500, 100, 256 a 256 mil. Sk. Posledné dve splátky môže podľa dohody SPP zrealizovať aj formou úhrady dlhopismi fondu. Všetky záväzky voči FNM musí SPP vyrovnať do 31. decembra 2000. Prevod akcií a akcionárskych práv sa mal uskutočniť po zrealizovaní prvej splátky vo výške 500 mil. Sk do 15. februára 2000, úhrada tejto splátky však bola odložená.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS