ČLÁNOK


,

SPP prehral spor o zmenky, ostáva posledné dejstvo
30. novembra 2001

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) bude musieť s najväčšou pravdepodobnosťou vyplatiť ostravskej Union banke (UB) hodnotu piatich zmeniek v hodnote 350 mil. CZK, ktoré v roku 1998 vystavili plynári pod vedením vtedajšieho šéfa Jána Duckého. Najvyšší súd (NS) SR potvrdil aprílové rozhodnutie prvostupňového súdu v tomto spore, podľa ktorého je SPP povinný za zmenky českej banke zaplatiť. Predsedníčka odvolacieho senátu NS Anna Marková skonštatovala, že Krajský súd v Bratislave (KS) dostatočne zistil skutkový stav, a preto NS jeho rozhodnutie potvrdil. Proti rozhodnutiu NS sa nie je možné odvolať, prípustné je len mimoriadne dovolanie.

Štvrtkové pojednávanie pred NS sa uskutočnilo bez právneho zástupcu SPP Ernesta Valka, ktorý svoju neprítomnosť zdôvodnil vírusovým ochorením. Právny zástupca UB Anton Blaha senátu NS navrhol pokračovať v pojednávaní aj bez jeho účasti. Obhajobu právnych nárokov UB v spore opieral o zmenkový a šekový zákon, podľa ktorého sú nároky UB nespochybniteľné. Na tomto základe svoje rozhodnutie postavil aj NS. Podľa A. Blahu vystavené zmenky obsahovali všetky podstatné náležitosti a v námietkach žalovaného, čiže SPP, nebola nikdy spochybnená ich platnosť. Blaha tiež skonštatoval, že SPP nepredložil jasné dôkazy, ktoré by potvrdili, že UB tieto zmenky neodkúpila v dobrom úmysle.

Právny zástupca Union banky Anton Blaha v reakcii na rozhodnutie NS pre novinárov uviedol, že súd rozhodol v súlade so zmenkovým právom a v prvostupňovom rozhodnutí nenašiel žiadne vady ani problémy. „Ukázalo sa, že právni odborníci sú nielen na krajských súdoch, ale taktiež na najvyššej súdnej inštancii SR. NS celú záležitosť starostlivo zdôvodnil,“ skonštatoval zástupca UB. Podľa Blahu vyplatenie zmeniek SPP nepoloží slovenskú ekonomiku na kolená tak, ako to prezentujú niektoré slovenské autority. „Nie je to tak. V každom prípade je potrebné plniť si svoje záväzky. V opačnom prípade nemožno hovoriť o kredibilite krajiny,“ povedal pred súdom Blaha.

Nároky Union banky na preplatenie zmeniek SPP uznal vlani v apríli bratislavský KS. Podporil tak vydanie zmenkového rozkazu z apríla 1999, ktorým KS zaviazal SPP zaplatiť banke hodnotu zmeniek spolu so 6-percentným úrokom. Právny zástupca SPP Ernest Valko sa proti rozhodnutiu okamžite po vynesení rozsudku odvolal. KS zároveň odporučil SPP, aby si svoje straty vyplývajúce z tohto sporu uplatnil u spoločnosti Sezooz Group. Päť zmeniek totiž Ducký v roku 1998 vystavil na Sezooz ako súčasť zmluvy, ktorej obsahom bola dodávka technologického zariadenia pre SPP. Banka zaplatila za zmenky 325 mil. CZK. Išlo o zmenky splatné na videnie, bez protestu a bez rekta doložky, ktorá by zabraňovala možnosti jej indosácie.

Minister hospodárstva SR Ľubomír Harach štvrtkové rozhodnutie Najvyššieho súdu (NS) SR, podľa ktorého by mal Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) vyplatiť českej Union banke sporné Duckého zmenky, očakával. Všetky informácie, ktoré mal k dispozícii, totiž nasvedčovali tomu, že NS SR potvrdí rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave. Minister pre novinárov uviedol, že si vyžiadal aj stanovisko SPP, ktorý naďalej považuje tieto zmenky za podvodné a podľa toho budú jeho právni zástupcovia aj postupovať.

Podľa Haracha to znamená, že plynári budú minimálne žiadať dovolanie na NS SR prostredníctvom Generálnej prokuratúry SR, prípadne podniknú také právne kroky, aby pozastavili účinnosť rozhodnutia. „Rešpektujem toto rozhodnutie ako rozhodnutie najvyššieho súdneho orgánu. Podľa toho ako poznám celú situáciu okolo zmeniek však považujem veľmi veľa vecí okolo nich za netransparentné,“ skonštatoval šéf rezortu hospodárstva. Rozhodnutie súdu by podľa neho nemalo výraznejšie ovplyvniť privatizáciu SPP. Dopad na úroveň ceny privatizovaného 49-percentného podielu v plynárňach to však podľa neho bude mať, pretože investori budú štvrtkové rozhodnutie súdu zohľadňovať pri stanovení ceny. Minister zatiaľ nebude odporúčať SPP výmenu právneho zástupcu, ale dúfa, že manažment podniku dôkladne zváži, či bol postup právnej kancelárie dostatočný. Minister pritom nehodnotil, či bol súd zaujatý alebo nie.

Generálny riaditeľ Union banky Tomáš Seidler v reakcii na rozhodnutie NS SR pre SITA uviedol, že spoločnosť dúfa, že SPP bude rozhodnutie NS SR rešpektovať a okamžite si splní svoje záväzky. „Súd preukázal svoju nezávislosť a nenechal sa ovplyvniť rozsiahlou mediálnou kampaňou, ktorá sa proti Union banke v posledných mesiacoch viedla aj prostredníctvom vysokých slovenských štátnych činiteľov,“ skonštatoval T. Seidler.

Rozhodnutie Najvyššieho súdu (NS) SR v prípade Duckého zmeniek významne poškodzuje štát. Ten preberá na seba všetky záväzky vyplývajúce zo zmeniek , keďže nikto nekúpi žiadnu akciu Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. (SPP) ak by s vlastníctvom akcií bolo spojené dnes neodhadnuteľné a nekvantifikovateľné riziko splácania akýchkoľvek pôžičiek. Pre agentúru SITA to povedal podpredseda vlády SR pre ekonomiku Ivan Mikloš.

„Je to veľmi nebezpečný precedens. Podnik aj štát by mali použiť všetky právne postupy na to, aby toto rozhodnutie nebolo definitívne a konečné,“ reagoval na rozhodnutie NS vicepremiér. Ak by zmenky boli splatné do termínu privatizácie, mohli by podľa Mikloša znížiť hodnotu SPP, hoci zrejme nie o výrazné sumy. Čo sa týka záväzkov po privatizácii, bude ich musieť na seba prevziať štát. Tým pádom bude zabezpečenie uhradenia týchto záväzkov viazať časť výnosu z privatizácie. „Existuje možnosť mimoriadneho dovolania generálneho prokurátora a predpokladám, že právny zástupca plynárov bude konať, keďže dovolanie musí podať SPP,“ dodal podpredseda vlády. Duckého zmenky boli podľa Mikloša vzhľadom na kriminálne pozadie vydané v rozpore s dobrými mravmi a Obchodný zákonník umožňuje takéto akty považovať za neplatné.

Poradca vlády pri privatizácii SPP spoločnosť Credit Suisse First Boston (CSFB) považuje rozsudok za príliš predbežný. „Rozsudok budú skúmať právnici, no zatiaľ nepredpokladám vážnejší dopad na proces privatizácie“, uviedol pre agentúru SITA člen predstavenstva pražskej pobočky CSFB Michal Šušák. Ako dodal, keďže slovenské právo nepoužíva precedens ako rozhodovací faktor, rozhodnutie by nemalo mať zvláštny vplyv na prípadné ďalšie spory o Duckého zmenky.

Rýchlu reakciu zo strany rezortu hospodárstva aj SPP, ktorej cieľom bude dosiahnuť zmenu rozsudku NS SR, požaduje aj ministerka financií Brigita Schmögnerová. Podľa nej je potrebné urýchlene požiadať generálnu prokuratúru, aby pripravila mimoriadne dovolanie. „Je to rozhodnutie, ktoré dnes treba veľmi jednoznačne postaviť aj do politického svetla, pretože ide o precedens,“ uviedla ministerka. „Ak by sa ohlásili ďalší majitelia zmeniek s niekoľkomiliardovými nárokmi na ich úhradu, bude sa treba opýtať bývalej vlády, kto im dal oprávnenie posúvať tieto dlhy na daňových poplatníkov,“ dodala Schmögnerová.

V prípade, že dôjde k reálnemu naplneniu štvrtkového rozhodnutia Najvyššieho súdu (NS) SR v spore o Duckého zmenky, podľa ekonomických analytikov to pravdepodobne spôsobí zníženie predajnej ceny privatizovaného podielu v Slovenskom plynárenskom priemysle (SPP). Nový majiteľ 49-percentného podielu spoločnosti však podľa analytikov nemusí v prípade potvrdenia povinnosti SPP zaplatiť hodnotu piatich zmeniek v hodnote 350 mil. CZK českej Union banke, požadovať od predajcu len zníženie ceny. „Môže požiadať aj o iný typ kompenzácie, ako napríklad rýchlejšie uvoľnenie predajnej ceny plynu pre podniky a domácnosti,“ povedal pre agentúru SITA analytik Istrobanky Marek Senkovič.

Podľa jeho slov je však samotná hodnota podniku tak veľká, že hodnota piatich predmetných zmeniek je vo vzťahu k nej zanedbateľná. Na margo možného vplyvu vykonania rozhodnutia NS SR na skomplikovanie privatizačného procesu plynární Senkovič uviedol, že štvrtkový verdikt by mohol naopak celý proces urýchliť. „Naplnenie rozhodnutia totiž pravdepodobne prispeje k pozitívnejšiemu vnímaniu plynární investormi, keďže podnik bude čitateľnejší a jeho sporné záväzky vyriešené,“ uviedol analytik.

Iný názor v rozhovore pre agentúru SITA prezentoval analytik Poštovej banky Pavol Popp. Podľa neho štvrtkové rozhodnutie najvyššej súdnej inštancie v SR vytvára dôležitý precedens, keďže podľa neoficiálnych informácií existuje takýchto pochybných zmeniek vydaných SPP oveľa viac. Ich hodnota sa odhaduje až na 10 mld. Sk. To podľa jeho slov spôsobuje určitý efekt neistoty, čiže nepriaznivý psychologický faktor z hľadiska vnímania SPP zo strany investorov. Podľa Poppa sa však súčasný záujem investorov o SPP pravdepodobne nezmení, zrejmé však budú ich tlaky na zníženie ceny.

Slovenský plynárenský priemysel (SPP) využije voči rozsudku Najvyššieho súdu (NS) SR mimoriadny opravný prostriedok, ktorým je dovolanie. Okrem toho plánujú plynári podanie žiadosti na Ústavný súd. „Dôvodom je skutočnosť, že v právnej praxi nie je obvyklé rozhodnutie senátu v prítomnosti iba jednej zo sporných strán,“ reagovala hovorkyňa SPP Dana Kršáková. Pojednávanie v predmetnej veci sa na návrh právneho zástupcu Union banky Antona Blahu uskutočnilo aj napriek neprítomnosti právneho zástupcu SPP Ernesta Valka.

Ako dodala Kršáková, i keď SPP rešpektuje rozhodnutie NS, podľa ktorého musí preplatiť ostravskej Union banke zmenky v hodnote 350 mil. CZK, naďalej považuje Duckého zmenky za podvod. Generálna prokuratúra SR má ako jediný orgán právo podať proti štvrtkovému verdiktu Najvyššieho súdu SR v kauze Duckého zmeniek mimoriadny opravný prostriedok, ktorým je dovolanie. Nemôže ho však podať z úradnej povinnosti, ale musí dostať podnet, ktorý podá SPP.

Generálna prokuratúra (GP) SR má ako jediný orgán právo podať proti štvrtkovému verdiktu Najvyššieho súdu SR v kauze Duckého zmeniek opravný prostriedok. Je ním mimoriadne dovolanie. Ako pre agentúru SITA povedal generálny prokurátor Milan Hanzel, GP nemôže podať mimoriadne dovolanie z úradnej povinnosti, musí dostať podnet. Ten pravdepodobne podá Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Potom si GP vyžiada spis a ak zistí porušenie zákona, mimoriadne dovolanie podá. „V každom prípade sa tým budeme promptne zaoberať, pretože ide o verejný záujem,“ zdôraznil pre agentúru SITA Hanzel.

Všetko dôležité sa odohralo na sklonku funkčného obdobia bývalej vládnej garnitúry. Slovenský plynárenský priemysel sa zmietal vo finančných ťažkostiach a pre J. Duckého sa stáva jediným východiskom osoba podnikateľa Romana Zubíka, na ktorého meno dal vystaviť päť zmeniek v hodnote 350 mil. Kč. Predmetom zmluvy zo dňa 29.9.1998 mal byť nákup technológií pre SPP (neskôr ohodnotených ako od začiatku fiktívnych), ktoré mal Zubíkov Sezooz Group sprostredkovať. Už 6.10.1999 však Sezooz Group uzavrel zmluvu s Union bankou, podľa ktorej bola čiastka za odpredaj zmeniek poslaná na účet Sezoozu v Union banke, a tá mala predložiť SPP zmenky na preplatenie 25.3.1999. Tento tichý odpredaj zmeniek však Sezoozu vôbec nebránil v tom, aby uzavrel s SPP dodatok k zmluve z 29.9.1999, podľa ktorého mali „zubíkovci“ vrátiť päť zmeniek do rúk SPP. Tak ako pritom neexistovali žiadne technológie, nemal Sezooz v rukách už nijaké zmenky.

V hlavných úlohách sa predstavuje tandem Ducký-Zubík, ktorého spolupráca mala podľa niektorých informácií vyvrcholiť nákupom akcií českého priemyselného giganta (dnes už v konkurze) Chemapol groupu. Meno tejto spoločnosti pritom na Slovensku zarezonovalo v jedinej súvislosti: reťazová séria vrážd českých biznismanov v Orlickej priehrade. Po fantastickom kšefte R. Zubíka, ktorý sa medzičasom v Čechách vypracoval na veľkopodnikateľa a majiteľa elitného hokejového klubu vo Vsetíne, sa však kruh uzavrel, a tohto muža zadržali a v súvislosti so zmenkovými kšeftami obvinili z trestného činu podvodu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS