ČLÁNOK
SPP namieta voči protokolu o kontrole NKÚ
9. augusta 2002

Predstavenstvo Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) nepodpísalo zápisnicu o prerokovaní protokolu ku kontrole, ktorú vykonal Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) v plynárenskej spoločnosti za obdobie rokov 1998 až 2000. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa SPP Dana Kršáková. Dôvodom bola podľa stanoviska SPP skutočnosť, že NKÚ, ktorý ukončil kontrolu približne pred mesiacom, neakceptoval zásadné námietky, ktoré SPP vzniesol voči pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení k Protokolu z kontroly.

Vedenie plynárenského koncernu považuje v tejto súvislosti informácie, ktoré o vykonanej kontrole NKÚ z obdobia rokov 1998 až 2000 v štátnom podniku SPP zverejnila v stredu televízia Markíza, vo väčšine prípadov za neúplné, zavádzajúce a neobjektívne. Podľa SPP sa medializovali zistenia nedostatkov a zlého hospodárenia, z ktorých mnohé neboli vlastnými zisteniami NKÚ, ale zisteniami iných kontrolných orgánov. K mnohým zisteným nedostatkom sa už pritom podľa SPP prijali opatrenia na ich odstránenie.

V prípade príkazu na prevod 10 mil. USD, ktorý dal koncom roku 1998 „neznámy“ človek z vedenia plynární, ide podľa SPP o známu a medializovanú kauzu spred troch rokov, ktorú zapríčinil v súčasnosti už obvinený I.M., keď túto čiastku neoprávnene poslal na účet súkromnej osoby. Ako uviedla . Kršáková, SPP tento podvod oznámil orgánom polície a na začiatku roku 1999 podal trestné oznámenie na podozrivého páchateľa, ktorý je v súčasnosti stíhaný pre trestný čin podvodu.

V prípade kritizovaného objemu prostriedkov vynaložených na právne služby NKÚ podľa SPP neskúmal rozsah činnosti právnej služby v plynárňach. „Je preto nezodpovedné zverejniť len číslo bez obsahu. Ak by kontrolný úrad preskúmal rozsah činnosti zamestnancov spoločnosti, do náplne ktorých patrí výkon právnej agendy, bez akýchkoľvek pochybností by prišiel k záveru, že externí právnici boli v SPP využívaní minimálne, a to len na činnosti, pri ktorých išlo o náročné a komplikované právne vzťahy,“ uvádza sa v stanovisku. Podľa informácií zverejnených televíziou Markíza, SPP za tri roky minul na právne služby a poradenstvo 742 mil. Sk. Výšku platieb obhajuje SPP skutočnosťou, že právne kancelárie boli a sú vyplácané v súlade s právnymi predpismi, ktoré určuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR.

Ako ďalej tvrdí hovorkyňa plynární, pri čerpaní prostriedkov vynaložených na reklamu postupoval SPP v rokoch 1998 až 2000 podľa schváleného plánu a prípadmi, v ktorých tomu tak nebolo (Slovan Športmedia), sa už rovnako zaoberajú príslušné súdne orgány. „Opäť tu teda nejde o zistenia NKÚ, ale o skutočnosti, ktoré boli v minulosti šetrené kontrolami rezortného ministerstva ako aj vnútornými kontrolami SPP“ uviedla hovorkyňa.

Podľa SPP je tendenčne zverejnená aj informácia o odstupnom, ktoré bolo vyplatené zamestnancovi, „aby prešiel pracovať do inej pobočky tej istej firmy“. Podľa vyhlásenia plynárov išlo o zamestnanca, ktorému sa na odštepnom závode (OZ) Lučenec z organizačných dôvodov rušilo pracovné miesto, a preto mu v súlade s kolektívnou zmluvou bolo vyplatené odstupné vo výške 83,3 tis. Sk. „Keďže sa tento pracovník asi po mesiaci zamestnal opäť v SPP, ale v inej pobočke – OZ Zvolen, zodpovední pracovníci OZ Lučenec písomnou výzvou žiadali o vrátenie vyplatenej čiastky,“ dodáva Kršáková.

SPP má podľa Kršákovej plný záujem na tom, aby sa voči negatívnym skutočnostiam, ktoré boli v minulosti zistené nielen kontrolou NKÚ, ale aj vlastnou kontrolou alebo akoukoľvek inou kontrolou, vykonali postihy a prijali opatrenia. K mnohým z medializovaných skutočností už v minulosti SPP podľa jej slov opatrenia urobil, a preto odmieta termín „zistené skutočnosti“. „SPP, ktorý je už takmer rok akciovou spoločnosťou a takmer mesiac spoločnosťou so zahraničným kapitálom, rád prijme náležité opatrenia, ale nechce neoprávnene trpieť starými bolesťami z predtransformačnej éry,“ uzavrela Kršáková.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS