ČLÁNOK
SPP je ochotné poskytnúť SKB úver len za určitých podmienok
26. apríla 2000

Slovenský plynárenský priemysel (SPP), š.p., najväčší akcionár Slovenskej kreditnej banky, a.s., (SKB) Bratislava, je ochotný za určitých podmienok poskytnúť SKB úver. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ úseku pre akvizície a správu kapitálových účastí SPP Juraj Horváth. „Podmienkou je však dohoda so strategickým investorom, ktorý do banky následne kapitálovo vstúpi. Budeme požadovať aj zálohu vo forme aktív SKB,“ uviedol J. Horváth. Záujemcov o kúpu SKB, ktorá je momentálne v nútenej správe, je podľa J. Horvátha niekoľko, bližšie ich však odmietol špecifikovať.
Podľa vedúceho tlačového oddelenia Národnej banky Slovenska (NBS) Ivana Pašku o ďalšom postupe v SKB momentálne rokuje guvernér NBS Marián Jusko s akcionármi banky. Výsledky týchto rokovaní by mali byť známe o niekoľko hodín. Ako minulý týždeň uviedol guvernér NBS Marián Jusko, v SKB je potrebné navýšiť kapitál, aby banka mohla kryť niektoré straty. Za najdôležitejšie však M. Jusko považuje okamžité podporenie likvidity banky, NBS sa však na tomto procese nechce zúčastniť. „Problémy SKB je možné vyriešiť, hoci si to vyžiada isté náklady. Ak sa na to hlavný akcionár banky SPP odhodlá, NBS to privíta,“ uviedol M. Jusko. Minister hospodárstva Ľubomír Harach však minulý týždeň po zavedení nútenej správy novinárov informoval, že nebude odporúčať SPP ďalšiu angažovanosť v SKB, ak to pôjde na úkor SPP.
Úsek bankového dohľadu NBS v stredu minulý týždeň zaviedol nútenú správu v Slovenskej kreditnej banke, a.s., Bratislava. Dôvodom zavedenia nútenej správy bola zlá ekonomická a finančná situácia banky, ktorá v posledných dňoch vyústila do nedostatku finančných prostriedkov na plynulé uhrádzanie bezhotovostných platieb klientov, ako aj k ich zadržiavaniu, čím boli poškodzované záujmy klientov. Súčasne so zavedením nútenej správy bolo banke obmedzené vykonávanie platobného styku a zakázané nakladanie s vkladmi, poskytovanie úverov a vykonávanie ďalších obchodov.
Najväčšími akcionármi banky sú Slovenský plynárenský priemysel, š.p., Vodohospodárska výstavba, š.p. Slovenská elektrárenská, a.s., Slovnaft Benzinol, a.s., Slovenské lodenice Komárno, a.s. a Transpetrol, a.s.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS