ČLÁNOK
SPP je nevyhnutné sprivatizovať do konca októbra
16. januára 2001

Privatizáciu podielov štátu v Slovenskom plynárenskom priemysle (SPP) a v Transpetrole je nevyhnutné uskutočniť do konca októbra. Veľmi dôležitým krokom však bude transformácia SPP na akciovú spoločnosť do konca apríla. Podľa jedného variantu je totiž možné predpokladať umiestnenie malej časti akcií SPP na kapitálovom trhu ešte pred vstupom strategického investora do podniku. Na tlačovej besede to vyhlásila ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku Mária Machová.

Časový posun v privatizácii týchto podnikov je podľa Machovej spôsobený predĺžením diskusií o privatizácii týchto majetkových podielov v rôznych orgánoch a inštitúciách, dodržaním legislatívy a vykonaním všetkých potrebných krokov pred samotnou privatizáciou.

Podľa schváleného harmonogramu by v roku 2001 mala byť ukončená aj privatizácia majetkového podielu vo VÚB, a to do konca júna. Podiel štátu v Investičnej a rozvojovej banke by mal byť sprivatizovaný do konca júla. Podľa ministerky Machovej sa v tomto roku počíta aj s privatizáciou Slovenskej poisťovne. Do konca marca by mal byť na Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku (MSPNM) predložený základný privatizačný projekt poisťovne, privatizácia by sa mala skončiť v novembri. V priebehu tohto roka by malo padnúť rozhodnutie aj o privatizácii podielu štátu v Poštovej banke.

Ak vláda schváli koncepciu transformácie a privatizácie podnikov vodární a kanalizácií (VaK), tak by MSPNM v období od mája do augusta tohto roka malo postupne posúdiť základné privatizačné projekty piatich vodárenských spoločností a vytvoriť z nich akciové spoločnosti, v ktorých budú mať majetkové podiely jednotlivé obce. Vláda by mala rozhodnúť aj o druhej etape privatizácie zdravotníctva, pričom predpokladaný začiatok tohto procesu je začiatkom druhého polroka 2001.

Ako ďalej uviedla ministerka privatizácie, v prípade Západoslovenských energetických závodov a Severoslovenských energetických závodov by mala privatizácia byť ukončená do konca tohto roka. V Slovenských elektrárňach bude v tomto období prebiehať reštrukturalizácia podniku. MSPNM v súčasnosti posudzuje aj 17 privatizačných projektov podnikov SAD. Podľa Machovej by však tendre na ich predaj mali byť vypisované postupne, z dôvodu možného záujmu jedného investora o viacero podnikov. Ministerstvo privatizácie ráta v tomto roku aj s predajom podielov v ďalších podnikoch, ako Imuna šarišské Michaľany, Medika, Stavivá Košice a vo viacerých výskumných ústavoch.

Ministerka Machová avizovala vzhľadom veľké množstvo práce v tomto roku osobitný režim práce MSPNM a Fondu národného majetku. Jedným z „úzkych miest privatizácie “ by však podľa jej názoru mohol byť malý rozpočet ministerstva, pretože vyčlenené prostriedky „nepokryjú pravdepodobne náklady ani na toner alebo papier“.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS