ČLÁNOK
SPP dal Gasfinu pokyn na odstúpenie od obchodu na BCPB
1. októbra 1999

Slovenský plynárenský priemysel, š. p., (SPP) dal vo štvrtok pokyn svojmu obchodníkovi s cennými papiermi – spoločnosti Gasfin, a.s., aby odstúpila od burzového obchodu, ktorým sa malo previesť 32 % akcií Nafty Gbely. Gasfin mal tieto akcie kúpiť od Tatra banky pre SPP a Slovenskú sporiteľňu, obchod však bol zablokovaný ministerkou financií. Tatra banka si na spomínaný balík akcií Nafty uplatnila záložné právo.
Ako informoval vedúci odboru akvizícií a kapitálových účastí SPP Juraj Horváth, ďalším krokom by mali byť rokovania o zvýšení podielu SPP na základnom imaní Nafty. Potom by malo nasledovať samotné zvýšenie základného imania Nafty. SPP v súčasnosti vlastní 10 % Nafty Gbely, pričom spoločnosť by sa chcela stať 29,5 % akcionárom.
Najdôležitejšou otázkou je podľa generálneho riaditeľa SPP Pavla Kinčeša, kto bude sanovať Naftu Gbely. SPP už viackrát deklaroval, že je ochotný poskytnúť 150 mil. Sk, pričom 50 mil. Sk už v prvej tranži odišlo. „Tieto prostriedky sme ochotní poskytnúť, ale je ťažké sanovať podnik pre akcionára, ktorý tam má len 10 %. Reštrukturalizácia podniku vyžaduje aj vyššiu zodpovednosť,“ povedal Kinčeš. Generálny riaditeľ SPP vo štvrtok rokoval s prezidentom FNM SR Ľudovítom Kaníkom a pripustil hrozbu, že malí veritelia Nafty Gbely by mohli vyvolať default podniku. Predstavenstvo Nafty však podľa Kinčeša pracuje na odvrátení takejto hrozby.
V prípade, že Gasfin dá na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) pokyn na zrušenie uvedeného obchodu s akciami Nafty Gbely, musí toto zrušenie odsúhlasiť Burzová komora BCPB.
Teoretickú možnosť vyhlásenia cross defaultu kvôli neplneniu niektorých formálnych podmienok úverových zmlúv Nafty vo štvrtok potvrdil na tlačovej besede Demokratickej strany aj prezident FNM Ľ. Kaník. Ten tiež podporil záujem SPP o posilnenie majetkovej účasti v Nafte Gbely. Spôsobov je podľa Kaníka viac, napríklad navýšenie kapitálu v spoločnosti alebo odkúpenie časti jej majetku.
Nevysporiadaný burzový obchod doteraz blokuje prevod 45,9 % akcií z portfólia Druhej obchodnej na účet FNM. Kvôli tomu Kaník očakáva zhoršenie pozície fondu pri piatkových rokovaniach s veriteľskými bankami vo Viedni. Dohoda o vrátení akcií Nafty fondu nadobudla účinnosť 17. septembra 1999. Platnosť dohody je však limitovaná lehotou 20 dní, počas ktorých sa má prevod uskutočniť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS