ČLÁNOK
Spotrebné dane zmenili štruktúru indexu ESO
11. októbra 2003

Index ekonomickej sily občana ESO v ôsmom mesiaci toho roka stagnoval a dosiahol 102 bodu. V medziročnom porovnaní sa index znížil o 0,1%. Aj keď hodnota indexu zostala v medzimesačnom porovnaní rovnaká, štruktúra indexu sa výrazne zmenila. Informoval o tom analytik Slovenskej ratingovej agentúry (SRA) Michal Džačovský.

Čiastkový index príjmov opäť klesol. Dôvodom bol rast spotrebných daní, ktorý tlačil na pokles reálnych miezd. Rast cenovej hladiny v auguste výrazne ovplyvnil aj index výdavkov. Objem maloobchodných tržieb v stálych cenách oproti júlu klesol a ešte markantnejší je medziročný pokles, kde je možné konštatovať výrazný pokles maloobchodných tržieb v stálych cenách. Poklesol aj index zamestnanosti ako následok ďalšieho medziročného poklesu zamestnanosti vo vybraných odvetviach hospodárstva. Index zamestnanosti opäť zaznamenal najnižšiu hodnotu v histórii.

Pokles niektorých čiastkových indexov však v konečnej miere nahradil rast iných čiastkových indexov. Mierny nárast indexu reálnych vkladov spôsobil pokles čistej inflácie, ako aj mierny nárast bankových sadzieb. Ďalší pokles disponibilných nezamestnaných, ktorý bol zaznamenaný v auguste, spôsobil opätovný rast indexu nezamestnanosti. Index je momentálne na svojej najvyššej úrovni od júla 1999. Index kúpnej sily v cudzine naďalej pokračuje vo vysokom raste. Dôvodom je silná slovenská koruna, ktorá si aj naďalej udržuje svoju úroveň medzi 41,000 SKK/EUR a 42,000 SKK/EUR. Vzhľadom na implementované zmeny v auguste, ako aj na pripravované zmeny od januára, očakáva SRA stagnáciu resp. mierny pokles indexu ESO.

SRA predstavila indikátor ESO prvýkrát v júni 2001. Indikátor ESO vyjadruje ekonomickú silu občana, pričom nehovorí len o kúpnej sile, ale do istej miery hodnotí aj jeho pocity a vôľu nakupovať. Okrajovo hodnotí aj očakávania do budúcnosti. Východisková hodnota indikátoru ESO k 1. januáru 1999 predstavuje 100 bodov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS