ČLÁNOK
Spotrebitelské ceny vzrástli vo februári o 7,6 %, co je menej ako cakali analytici
11. marca 2003

Spotrebitelské ceny sa vo februári oproti januáru zvýšili v úhrne o 0,6 %. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa spotrebitelské ceny zvýšili o 7,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Najrýchlejšie rástli vo februári medzimesacne ceny v odboroch doprava o 1,5 %, hotely, kaviarne a reštaurácie o 1,4 % a zdravotníctvo o 1,1 %. Vyššie boli aj ceny za bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá a rozlicné tovary a služby zhodne o 0,7 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 0,6 %, rekreáciu a kultúru o 0,4 %, alkoholické nápoje a tabak a za vzdelanie zhodne o 0,2 %, nábytok, bytové vybavenie a bežnú údržbu domu o 0,1 %. Klesli ceny odevov a obuvi a poštových a telekomunikacných služieb zhodne o 0,1 %.

Na rast cien potravín o 0,6 % vplývali najmä vyššie ceny zeleniny, vrátane zemiakov o 6,5 %, olejov a tukov o 1,8 %, chleba a obilnín, cukru, džemu, medu, sirupov, cokolády a cukroviniek zhodne o 1,5 %, mlieka, syrov a vajec o 0,9 %, rýb o 0,7 %. Klesli ceny mäsa o 2,1 % a ovocia o 0,5 %. Ceny nealkoholických nápojov vzrástli o 0,5 %. Rast cien v odbore alkoholické nápoje a tabak spôsobili vyššie ceny alkoholických nápojov o 0,5 %. Ceny tabaku klesli o 0,1 %.

V odbore odevy a obuv sa v poklese cien premietli nižšie ceny obuvi o 0,2 % a odevov o 0,1 %. Zvýšenie cien v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá spôsobili vyššie ceny iných služieb súvisiacich s bývaním o 4,7 %, odvozu, likvidácie odpadu a sanitárnych služieb o 2 %, služieb pre pravidelnú údržbu a opravy obydlia o 1,7 %, skutocného nájomného plateného nájomníkmi o 1,5 %, pevných palív o 0,4 %, tovarov pre pravidelnú údržbu a opravy obydlia o 0,3 % a plynu o 0,1 %. Nezmenili sa ceny vody, elektriny a tepla.

Rast cien v odbore nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba domu ovplyvnili vyššie ceny bytového textilu o 0,5 %, skla, stolového riadu a potrieb pre domácnost o 0,4 %, nástrojov, zariadení pre dom a záhradu o 0,3 %, nábytku, zariadenia, podlahových krytín, kobercov o 0,1 %. Znížili sa ceny domácich spotrebicov a tovarov a služieb pre bežnú údržbu domácnosti zhodne o 0,1 %.

V zdravotníctve sa cenový index zvýšil vplyvom vyšších cien zdravotníckych služieb iných ako nemocnicných o 1,5 %. Vzrástli ceny služieb lekárov o 4,9 %, ceny služieb zubného lekárstva o 1 % a ostatných služieb mimo nemocníc o 0,7 %. Ceny zdravotníckych a farmaceutických výrobkov, terapeutických prístrojov a zariadení stúpli o 1 %. Ceny nemocnicných služieb zostali na januárovej úrovni.

Zvýšenie cien v doprave súviselo najmä s vyššími cenami prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 2,5 %. Vzrástli ceny pohonných hmôt a mazív o 3,2 %, ceny údržby a opráv o 0,5 %, náhradných dielov a príslušenstva o 0,2 %. Ceny dopravných služieb sa zvýšili o 0,5 % a ceny nákupu dopravných prostriedkov o 0,1 %. V odbore pošty a telekomunikácie sa znížili ceny telefónnych a faxových prístrojov o 4,3 %. Nezmenili sa ceny poštových služieb a telefónnych a faxových služieb.

Rast cien v odbore rekreácia a kultúra spôsobili vyššie ceny iného vybavenia pre rekreáciu, záhradu a domáce zvieratá o 0,9 %, rekreacných a kultúrnych služieb a novín, kníh a kancelárskych potrieb zhodne o 0,8 %. Zvýšili sa aj ceny dovoleniek s programom o 0,3 % a iných velkých zariadení dlhodobej spotreby pre rekreáciu o 0,2 %. Nižšie boli ceny audiovizuálnej a fotografickej techniky o 0,7 %.

Zvýšenie cien za vzdelanie spôsobili vyššie ceny vzdelania, ktoré nie je definované úrovnou o 0,5 %.

Rast cien v odbore hotely, kaviarne a reštaurácie súvisel s vyššími cenami stravovania o 1,5 % a ubytovacích služieb o 0,3 %.

Na rast cien v odbore rozlicné tovary a služby vplývali vyššie ceny sociálnych služieb o 1,7 %, osobnej starostlivosti o 1,2 %, iných služieb inde neklasifikovaných o 1 %, osobných predmetov inde neklasifikovaných o 0,4 %. Klesli ceny poistenia o 0,3 %. Nezmenili sa ceny financných služieb inde neklasifikovaných.

Vo februári v porovnaní s februárom 2002 vzrástli spotrebitelské ceny v úhrne o 7,6 %, v tom v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá o 16 %, rozlicné tovary a služby o 11,8 %, pošty a telekomunikácie o 10 %, doprava o 9 %, zdravotníctvo o 7,5 %, hotely, kaviarne a reštaurácie o 6,7 %, alkoholické nápoje a tabak o 5,8 %, vzdelanie o 4,2 %, odevy a obuv a rekreácia a kultúra zhodne o 3,2 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 1,9 %, nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba domu o 1,7 %.

Index spotrebitelských cien sa vo februári oproti januáru zvýšil v domácnostiach zamestnancov a dôchodcov zhodne o 0,6 %. Vo februári v porovnaní s februárom 2002 bol index spotrebitelských cien vyšší za domácnosti zamestnancov o 7,1 % a dôchodcov o 8,6 %.

Vývoj inflácie bol vo februári v súlade s ocakávaniami centrálnej banky. Dynamika rastu spotrebitelských cien sa oproti predchádzajúcemu mesiacu spomalila. V marci ocakáva Národná banka Slovenska (NBS) pokracovanie pôsobenia sekundárnych efektov nárastu regulovaných cien na vývoj inflácie, ako aj vplyv zvýšenia nájomného v štátnych a obecných bytoch. Informoval o tom hovorca NBS Ján Onda.

Spotrebitelské ceny sa vo februári zvýšili menej výrazne, ako ocakávali analytici. Index spotrebitelských cien sa vo februári zvýšil o 0,6 %, medzirocne vzrástli ceny o 7,6 %. Najvyšší nárast za posledný rok a pol pritom spôsobili nákladové faktory. Spotrebitelské ceny by podla analytikov mali v najbližších mesiacoch pomaly rást.

Sekundárne efekty v oblasti nákladov na bývanie boli vo februári podla analytika Slovenskej ratingovej agentúry (SRA) Ludovíta Ódora len minimálne a medzimesacné zdraženie potravín bolo dokonca nižšie ako vo februári 2002. „Najvyššie nárasty cien vo februári boli najmä vdaka vyššej cene ropy v doprave, tiež v hoteloch a reštauráciách a v zdravotníctve,“ uviedol Ódor. Rast cien ropy na svetových trhoch nedokázalo podla Mária Blašcáka z Ludovej banky kompenzovat ani zhodnotenie slovenskej koruny voci americkému doláru. „Cena ropy v korunách za liter pritom stúpla vo februári v porovnaní s januárom o viac ako 4 %,“ skonštatoval Blašcák.

Naopak, mierny pokles cien zaznamenali odevy a obuv, ako aj oblast telekomunikácií. Ako uviedol analytik Slavie Capital Pavol Ondriska, sezónne faktory tentoraz pôsobili obojsmerne. „Na jednej strane ako zvycajne až do novej úrody rastú ceny zeleniny, na druhej strane sezónne výpredaje odevov a obuvi pôsobili protiinflacne,“ povedal Ondriska.

Podla analyticky CSOB Silvie Cechovicovej inflácia bude v najbližších mesiacoch ešte pomaly rást. „V marci sa zvýšia ceny nájomného, to sa však prejaví až v aprílových inflacných císlach,“ uviedla. Ako dodala, otáznikom zostávajú ceny ropy, ktoré závisia od vývoja situácie okolo Iraku. Podla Blašcáka je z hladiska cenovej stability hrozbou predovšetkým vojnové riešenie irackej krízy s možným rozšírením konfliktu na okolité krajiny ako Kuvajt a Saudskú Arábiu, co by pravdepodobne vyvolalo ropnú krízu. „Ceny ropy by v dôsledku poklesu svetovej produkcie ostali neúmerne vysoké nad úrovnou 35 USD za barel,“ skonštatoval. V takomto prípade by vysoké ceny ropy mohli podla neho ohrozit ocakávané oživenie globálneho ekonomického rastu a premietli by sa i do zvýšenia cenovej hladiny na Slovensku. Podla Ódora by posilnenie koruny voci doláru malo tento rizikový efekt tlmit. „V marci predpokladám zvýšenie medzirocnej miery inflácie do blízkosti 8 %,“ uviedol. Vzhladom na priaznivý vývoj v prvých dvoch mesiacoch však SRA znížila odhad koncorocnej miery inflácie z 8,5 % na 8 %. Na rovnakej úrovni ocakáva koncorocnú infláciu aj Cechovicová. Podla Ondrisku sa však marcová inflácia dostane cez hranicu 8 % a na konci roka dosiahne úroven pod 9 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS