ČLÁNOK
Spotrebiteľské ceny vzrástli v septembri medziročne o 2,8 %
8. októbra 2002

Spotrebiteľské ceny sa v septembri oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšili o 0,3 %, v auguste vzrástli ceny o 0,5 %. Celková inflácia dosiahla v septembri na medziročnej báze 2,8 % oproti 2,7 % v auguste. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Najvyšší bol v septembri medzimesačný prírastok cien vzdelania, 2,7 %. Rýchlejšie ako v úhrne rástli aj ceny v hoteloch, kaviarňach a reštauráciách o 0,9 %, ceny potravín a nealkoholických nápojov o 0,7 %, alkoholických nápojov a tabaku o 0,5 %. Vyššie boli tiež ceny odevov a obuvi, v zdravotníctve a za rozličné tovary a služby zhodne o 0,2 % a ceny v doprave o 0,1 %. Klesli ceny poštových a telekomunikačných služieb, rekreácie a kultúry zhodne o 0,1 %. Nezmenili sa ceny v odboroch bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá, nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba domu.

Rast cien potravín o 0,7 % spôsobili najmä vyššie ceny mäsa o 2,7 %, mlieka, syrov a vajec o 1 %, cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek o 0,5 %. Zvýšili sa aj ceny chleba, obilnín, olejov a tukov zhodne o 0,2 % a rýb o 0,1 %. Klesli ceny ovocia o 3,7 % a zeleniny vrátane zemiakov o 1,6 %. Ceny nealkoholických nápojov vzrástli o 0,7 % pri zvýšení cien kávy, čaju a kakaa o 1,3 %, minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 0,2 %. Rast cien alkoholických nápojov a tabaku súvisel s vyššími cenami alkoholických nápojov o 0,6 % a tabaku o 0,3 %.

Zvýšenie cien v odbore odevy a obuv ovplyvnil rast cien obuvi o 0,4 % a odevov o 0,1 %. V odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá sa nezmenili ceny odvozu, likvidácie odpadu a sanitárnych služieb, vody, elektriny a plynu. Zvýšili sa ceny pevných palív o 1,3 %, služieb pre pravidelnú údržbu a opravy obydlia o 0,3 %, tovarov pre pravidelnú údržbu a opravy obydlia o 0,2 %, skutočného nájomného plateného nájomníkmi a iných služieb vzťahujúcich sa na bývanie zhodne o 0,1 %.

V zdravotníctve sa cenový index zvýšil vplyvom vyšších cien zdravotníckych a farmaceutických výrobkov, terapeutických prístrojov a zariadení a zdravotníckych služieb iných ako nemocničných zhodne o 0,2 %, pričom ceny ostatných služieb mimo nemocníc boli vyššie o 1 %, služieb lekárov o 0,9 % a ceny zubného lekárstva sa nezmenili. Ceny nemocničných služieb klesli o 1,3 %.

Zvýšenie cien v doprave súviselo najmä s vyššími cenami prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 0,3 %. Znížili sa ceny nákupu dopravných prostriedkov o 0,6 %. Ceny dopravných služieb zostali na augustovej úrovni. Zníženie cien v odbore pošty a telekomunikácie ovplyvnili najmä nižšie ceny telefónnych a faxových prístrojov o 2,2 %. Nezmenené zostali ceny poštových, telefónnych a faxových služieb.

Pokles cien v odbore rekreácia a kultúra spôsobili nižšie ceny dovoleniek s programom o 1,3 %, audiovizuálnej a fotografickej techniky o 0,4 %. Zvýšili sa ceny iných veľkých zariadení dlhodobej spotreby pre rekreáciu a iného vybavenia pre rekreáciu, záhradu a domáce zvieratá zhodne o 0,7 %. Vzrástli aj ceny rekreačných a kultúrnych služieb o 0,6 %, novín, kníh a kancelárskych potrieb o 0,3 %. Zvýšenie cien v hoteloch, kaviarňach a reštauráciách súviselo s vyššími cenami ubytovacích služieb o 9 % a stravovania o 0,4 %.

V septembri 2002 v porovnaní so septembrom 2001 vzrástli spotrebiteľské ceny v úhrne o 2,8 %, z toho v odbore pošty a telekomunikácie o 12 %, alkoholické nápoje a tabak o 9,7 %, rozličné tovary a služby o 6,8 %, zdravotníctvo o 4 %, vzdelanie o 3,6 %, hotely, kaviarne a reštaurácie o 3,4 %, odevy a obuv o 3,1 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá o 2,8 %, rekreácia a kultúra o 1,9 %, nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba domu o 0,7 % a potraviny a nealkoholické nápoje o 0,2 %. Klesli ceny v odbore doprava o 1,3 %.

Index spotrebiteľských cien sa v septembri oproti augustu zvýšil v domácnostiach zamestnancov a dôchodcov zhodne o 0,3 %. V septembri 2002 v porovnaní so septembrom 2001 bol index spotrebiteľských cien vyšší za domácnosti zamestnancov o 2,8 % a dôchodcov o 2,6 %.

Nárast spotrebiteľských cien mal v septembri sezónny charakter a poháňal ho najmä rast cien potravín, alkoholických nápojov, vzdelania a hotelových a reštauračných služieb. Dopytové tlaky zatiaľ na cenovú hladinu stále nepôsobili.

Najväčší podiel na raste cenovej úrovne mali potraviny a nealkoholické nápoje. „Aj keď vzrástli iba o 0,7 percentuálneho bodu, ich váha v spotrebnom koši je dosť veľká na to, aby zdvihla celú cenovú hladinu o 0,16 percentuálneho bodu, za predpokladu, že ostatné ceny v spotrebnom koši by sa nezmenili,“ skonštatoval analytik Poštovej banky Michal Džačovský. Keďže najviac zdraželo mlieko, mäso, syry a vajcia, ktoré sa pred niekoľkými mesiacmi postarali o defláciu, podľa analytika UniBanky Viliama Pätopstého ide o posezónne korekcie. „Ceny potravín sa tak vďaka nárastu v septembri dostali na úroveň, ktorú dosahovali na prelome apríla a mája tohto roku,“ povedal. Podľa analytika Slovenskej sporiteľne Juraja Kotiana by mal prudký pokles cien potravín v letných mesiacoch kompenzovať ich vyšší rast v závere roka.

Zvýšenie cien vzdelania o 2,7 %, ktoré súvisí so začiatkom školského roka, bolo vyššie ako v minulosti najmä v dôsledku značného zdraženia jazykových kurzov. Príspevok rastu cien tejto položky k inflácii však podľa Pätoprstého zodpovedá približne 0,01% a je zanedbateľný. Rast cien v kategórii hotelov a reštauračných služieb súvisí najmä s rastom cien ubytovania na internátoch o 14%. „Táto položka by podľa nášho názoru mala byť zaradená pre lepšiu čitateľnosť do kategórie vzdelania, keďže na internáte sa môžu ubytovať iba študujúci. Nejde teda o klasické hotelové služby,“ uviedol Pätoprstý. V takom prípade by náklady na vzdelanie v septembri stúpli až o 5,6%.

Určitým prekvapením bol podľa analytikov nízky rast cien v kategórii doprava o 0,1%. Vysoký nárast cien ropy na svetových trhoch premietol Slovnaft do spotrebných cien len minimálne. Podľa Pätoprstého to súvisí najmä s takmer 2,5-percentným posilnením kurzu koruny voči USD počas septembra.

Posilnenie koruny voči ostatným menám podľa Džačovského ešte nemalo veľký vplyv na vývoj cenovej hladiny, keďže koruna výrazne posilnila až v poslednej tretine mesiaca a ceny nestihli zareagovať. „Posilnenie by sa mohlo prejaviť v októbri,“ dodal.

Väčšina analytikov očakáva prehodnotenie kľúčových sadzieb Národnej banky Slovenska v súvislosti so zlepšeným zahraničným obchodom a s výrazným zhodnotením slovenskej koruny. Predpokladajú však, že centrálna banka zníži úrokové sadzby až koncom roka po tom, ako bude známy ekonomický program novej vlády a kroky, ktoré podnikne kabinet v rozpočtovej oblasti. Ako uviedol analytik Slavie Capital Pavol Ondriska, ak vláda začne realizovať skutočné reformy, priestor na zníženie úrokových sadzieb v podobe „predvianočného darčeka pre podnikateľskú sféru“ rozhodne existuje a tempo zhodnocovania koruny môže rozhodnutie o uvoľnení menovej politiky ešte urýchliť. Väčšina analytikov očakáva zníženie sadzieb v závere roka o 25 až 50 bázických bodov. Analytik ING Bank Ján Tóth predpokladá pokles sadzieb o 0,5 percentuálnych bodov už v októbri a ďalších 0,5 bodov vo februári.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS