ČLÁNOK


,

Spotrebiteľské ceny sa v máji oproti aprílu zvýšili o 0,1 %
6. júna 2003

Spotrebiteľské ceny sa v máji oproti aprílu zvýšili o 0,1 %, pričom v apríli rástli o 0,2 %. Na medziročnej báze dosiahla májová inflácia 7,6 %. Za päť mesiacov stúpla inflácia medziročne rovnako o 7,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

V máji medzimesačne vzrástli ceny v odboroch hotely, kaviarne a reštaurácie o 0,6 %, potraviny a nealkoholické nápoje o 0,5 %, odevy a obuv o 0,4 %, zdravotníctvo o 0,3 %, alkoholické nápoje a tabak a bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá zhodne o 0,1 %. Znížili sa ceny v doprave o 1 %, za rekreáciu a kultúru o 0,2 %, nábytok, bytové vybavenie a bežnú údržbu domu a poštové a telekomunikačné služby zhodne o 0,1 %. Nezmenené zostali ceny za vzdelanie. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Zvýšenie cien potravín o 0,6 % ovplyvnili najmä vyššie ceny zeleniny o 5,1 %, ovocia o 1,9 % a rýb o 0,9 %. Vzrástli aj ceny cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek o 0,7 %, mäsa o 0,4 %, chleba a obilnín o 0,3 %. Znížili sa ceny mlieka, syrov a vajec o 1 %, olejov a tukov o 0,1 %. Ceny nealkoholických nápojov zostali nezmenené, ceny kávy, čaju a kakaa klesli o 0,2 %, ceny minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav vzrástli o 0,1 %.

Rast cien zeleniny ovplyvnili vyššie ceny cibule o 25,9 %, zemiakov o 20,5 %, bielej kapusty o 17 %, karotky o 9,8 % a papriky o 6,1 %. Znížili sa ceny šalátových uhoriek o 34,2 %, karfiolu o 10,1 % a paradajok o 9,5 %. Rast cien ovocia spôsobili vyššie ceny vodových červených melónov o 30,9 %, mandarínok o 16,2 %, kivi o 13 %, stolového hrozna o 9,9 % a jabĺk o 5 %. Klesli ceny banánov o 15,5 %. Rast cien mäsa súvisel najmä s vyššími cenami hovädzieho a bravčového mäsa zhodne o 0,9 % a údenín o 0,7 %. Znížili sa ceny hydiny o 0,5 %. V odbore alkoholické nápoje a tabak vzrástli ceny vplyvom vyšších cien alkoholických nápojov o 0,4 %. Ceny tabaku klesli o 0,2 %.

Rast cien v odbore odevy a obuv ovplyvnili vyššie ceny obuvi o 0,6 % a odevov o 0,3 %. Zvýšenie cien za bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá spôsobili vyššie ceny služieb pre pravidelnú údržbu a opravy obydlia o 0,6 %, pevných palív o 0,2 %, skutočného nájomného plateného nájomníkmi a tovarov pre pravidelnú údržbu a opravy obydlia zhodne o 0,1 %. Klesli ceny iných služieb vzťahujúcich sa na bývanie o 0,2 %. Ceny vody, odvozu, likvidácie odpadu a sanitárnych služieb, elektriny, plynu a tepla zostali na aprílovej úrovni.

Zníženie cien v odbore nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba domu ovplyvnili nižšie ceny tovarov a služieb pre bežnú údržbu domácnosti o 0,4 % a domácich spotrebičov o 0,2 %. Vzrástli ceny nábytku, zariadenia, podlahových krytín a kobercov, skla, stolového riadu a potrieb pre domácnosť a nástrojov, zariadení pre dom a záhradu zhodne o 0,1 %. Nezmenili sa ceny bytového textilu.

V zdravotníctve sa cenový index zvýšil vplyvom vyšších cien nemocničných služieb o 2,9 %, zdravotníckych a farmaceutických výrobkov, terapeutických prístrojov a zariadení o 0,3 % a zdravotníckych služieb iných ako nemocničných o 0,1 %.

Zníženie cien v doprave súviselo najmä s poklesom cien prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 1,9 %, keď klesli ceny pohonných hmôt a mazív o 2,5 %, náhradných dielov a príslušenstva o 0,2 % a zvýšili sa ceny údržby a opráv o 0,3 % a nákupu dopravných prostriedkov o 1,3 %. Vzrástli ceny dopravných služieb o 0,4 %.

V odbore pošty a telekomunikácie sa znížili ceny telefónnych a faxových prístrojov o 4,4 %. Nezmenili sa ceny poštových služieb a telefónnych a faxových služieb. Na zníženie cien v odbore rekreácia a kultúra vplývali nižšie ceny audiovizuálnej a fotografickej techniky o 1,2 %, iného vybavenia pre rekreáciu, záhradu a domáce zvieratá o 0,3 %, rekreačných a kultúrnych služieb o 0,1 %. Vyššie boli ceny iných veľkých zariadení dlhodobej spotreby pre rekreáciu o 0,4 %, novín, kníh a kancelárskych potrieb o 0,2 % a dovoleniek s programom o 0,1 %.

V odbore vzdelanie sa zvýšili ceny za vzdelanie, ktoré nie je definované úrovňou o 0,1 %. Rast cien v hoteloch, kaviarňach a reštauráciách súvisel najmä s vyššími cenami ubytovacích služieb o 3,5 % a stravovania o 0,4 %.

Na rast cien v odbore rozličné tovary a služby vplývali vyššie ceny sociálnych služieb o 0,7 %, poistenia o 0,6 %, osobných predmetov inde neklasifikovaných o 0,4 %. Nezmenili sa ceny osobnej starostlivosti, finančných služieb inde neklasifikovaných a iných služieb inde neklasifikovaných.

V máji v porovnaní s májom 2002 vzrástli spotrebiteľské ceny o 7,6 %. Rýchlejšie ako v úhrne rástli ceny v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá o 17,7 %, rozličné tovary a služby o 12,8 %, pošty a telekomunikácie o 10 %, zdravotníctvo a hotely, kaviarne a reštaurácie zhodne o 7,7 %. V odbore alkoholické nápoje a tabak sa zvýšili o 5,6 %, vzdelanie o 4,6 %, doprava o 4,2 %, odevy a obuv o 3 %, rekreácia a kultúra o 2,6 %. Najnižší bol prírastok cien za potraviny a nealkoholické nápoje 1,8 % a nábytok, bytové vybavenie a bežnú údržbu domu 1 %.

Index spotrebiteľských cien sa v máji oproti aprílu zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 0,1 % a dôchodcov o 0,2 %. V máji v porovnaní s májom 2002 bol index spotrebiteľských cien vyšší za domácnosti zamestnancov o 7,2 % a dôchodcov o 8,8 %.


PDF dokument


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS