ČLÁNOK


,

Sporoinvest vložil peniaze do firiem na Slovensku, v USA a Čiernej hore
4. marca 2002

Spoločnosť Sporoinvest má s firmou B. M. G. Invest spoločné nielen to, že sídli v Košičiach, ale aj to, že peniaze veriteľov a tichých spoločníkov vložila nielen do domácich, ale aj zahraničných firiem. Jedna z nich je registrovaná v americkom štáte Delaware, ktorý je daňovým rajom. Vyplýva to z materiálov spoločnosti, ktoré Finančné noviny získali pre uzavretím pobočiek spoločnosti.

Sporoinvest vlastní stopercentný podiel v americkej spoločnosti Wexes.com Inc., ktorá je registrovaná v Delaware. Podľa propagačných materiálov firmy Sporoinvest ide o firmu, ktorá sa zaoberá predajom softwaru a prevádzkovaním internetových portálov. Delawarská firma so základným imaním 20 000 USD je majiteľom internetového portálu s rovnakým menom – www.wexes.com. Podľa tvrdenia spoločnosti Sporoinvest ide o veľkosklad softvéru. Vyhľadávanie na internetovom portáli ukazuje, že sa na ňom nenáchádza žiaden zoznam softvéru a nie sú na ňom ani formuláre, ktoré by umožňovali objednávku a elektronickú platbu. Firmy registrované v daňových rajoch platia namiesto daní ročný paušálny poplatok a nemusia viesť účtvníctvo.

Podľa prospektu Sporoinvest www.wexes.com ako vlastník portálu profituje na províziách za sporostredkovanie obchodu a za predaj bannerov. V hornej časti stránky www.wexes.com nebol 4. marca 2002 ani jeden reklamný banner. V dolnej časti obrazovky boli dve logá s rozmerom 1 x 1 cm.

Sporoinvest o sebe tvrdí, že sa zaoberá aj oblasťou finančných služieb. Prvou oblasťou sú finančné oprácie.

Ide o forfaiting, teda odkúpenie krátkodobých pohľadávok a faktoring, teda okúpenie dlhodobých pohľadávok. Vraj týmto spôsobom Sporoinvest zhodnocoval krátkodobé vklady klientov. Objchodné aktivity firmy sa týkali aj sféry poisťovníctva. Na jej pobočkách sa dali uzavrieť povinné poistenie motorového vozidla na základe zmluvy s Českou poisťovňou Slovensko. Firma plánovala získať licenciu Úradu pre finančný trh pre spostredkovateľskú činnosť v poisťovníctve. Pri návšteve pobočky firmy v Bratislave jej manažéri tvrdili, že sa kontaktovali s Úradom pre finančný trh a chcú vydať prospekt invetície. Na základe neho nemôžu subjekty podnikajúce bez licencie podnikať po 30. júni 2002. Podľa oficiálneho vyhlásenia Úradu pre finančný trh ani jeden zo subjektov momentálne nepodniká na základe prospektu investície.

Obchodné aktivity spoločnosti Sporoinvest údajne boli zamerané do odvetvia spracovania odpadu a vyradených výrobkov. Sporoinvestv tvrdí, že to v budúcnosti bude jedno z najziskovejších odvetví v slovenskej ekonomike. Preto sa chce stať najsilnejším subjektom v tejto sfére. Zámery v tejto oblasti firma plánovala cez spoločnosť A – Z recykling, s. r. o. Sporoinvest vlastní jej 51 % podiel. Recyklácia odpadov sa má robiť v katastrálnom území obce Gbelce pri Nových Zámkoch na pozemku s rozlohou 28 000 m2. Podobný závod plánovala firma otvriť pri Košiciach a mala ho prevádzkovať partnerská firma A-B Plast. Do záverečných rokovaní sa Sporoinvest dostal s firmou Domet, s. r. o., Liptovký Hrádok, ktorá vyrába drevené domy.

V závere minulého roka kúpila firma Sporoinvest 50% podiel v banke Stabilita bank v Čiernej hore. Majiteľom druhej polovice akcií je firma J. K. M. International. Sporoinvest plánuje založiť dcérske spoločnosti, ktoré sa zaoberajú mediálnou činnosťou SI Media, s. r. o. a splátkovým predajom Sporocredit, s . r. o.

Peter Krutil, námestník generálneho riaditeľa Slovenskej sporiteľne tvrdí, že banka vedie spor kvôli obchodnému menu Sporoinvest. Od pracovníka bratislavskej pobočky Sporoinvest príbuznosť názvu s firmy s obchodným menom Slovenskej sporiteľne nič neznamená. „Veď kedysi existoval podielový fond s názvom Sporofond,“ posťažoval si. Slovenská sporiteľňa platila inzeráty, ktoré upozorňovali verejnosť, že táto firma nemá nič spoločné s jednou z najväčších komerčných bánk. Slovenská sporiteľňa sa na verejnosť obrátila kvôli tomu, že pred necelým polrokom začala fungovať jej dcérska spoločnosť Sporo Asset Managment, ktorá ponúka dva otvorené podielové fondy.

Ak sa väčšina vkladateľov firmy Sporoinvest a.s., Košice rozhodne žiadať svoje peniaze naspäť, spoločnosť bude musieť vyhlásiť konkurz. Osud tejto nebankovej spoločnosti bude teda podľa jej nového majiteľa Ľubomíra Horňáka závisieť od dôvery občanov, ktorí vložili do nej peniaze. Ľ. Horňák tvrdí, že firma v pondelok otvorí svojich 22 pobočiek a bude vyplácať pôvodne sľubované výnosy. V utorok by mali byť vymenované nové štatutárne orgány, ktoré však budú iniciovať zníženie úrokov. Informoval o tom nový majiteľ Sporoinvestu na tlačovej besede v Košiciach.

Ľ. Horňák odhaduje, že v prípade hromadného záujmu sú schopní vrátiť vložené prostriedky 25 – 30 % ľudí. Očakáva však dôveru vkladateľov a tým možnosť realizovať investičné zámery, ktoré podľa jeho slov určite neprinesú 50 %-né výnosy, ale zabezpečia, že Sporoinvest neskrachuje. Ak by sa vkladatelia naďalej rozhodli nechať svoje peniaze v Sporoinveste, firma je podľa Ľ. Horňáka schopná realizovať doterajšie aj nové investičné zámery. Práve pre plánované investičné projekty sa Ľ. Horňák rozhodol podľa vlastných slov vedomý rizika prevziať Sporoinvest.

Sporoinvest doteraz investoval do viacerých projektov na Slovensku. Ide hlavne o ťažobný závod na štrk a betonárku v Kechneci neďaleko Košíc a o 50% podiel v spoločnosti Top Limo a.s. Topoľčany, ktorá produkuje minerálnu vodu Kláštorná. Sporoinvest je tiež zainteresovaný do projektov firmy AZ Recykling, ktorá plánuje v Gbelciach vybudovať recyklačnú linku na spracovanie odpadu. Kúpila aj majoritu vo firme Domet, ktorá predáva lacné montované domy v Nemecku.

Dôvodom vstupu Ľ. Horňáka do Sporoinvestu je podľa jeho slov snaha realizovať začatý projekt trojdimenzionálnych (3D) čiarových kódov. Tie by sa mali uplatniť predovšetkým v USA pri komputerizácii výrobných činností. Práve v záujme zachovania tohto projektu odkúpil Ľ. Horňák Sporoinvest aj v čase paniky spôsobenej krachom veľkých nebankových subjektov.

Sporoinvest eviduje v súčasnosti vyše 8 000 zmlúv o pôžičke a 1 500 dohôd o tichom spoločenstve. Od vkladateľov vyzbieral 900 mil. Sk, z čoho 600 mil. Sk je stále nesplatených. Základné imanie Sporoinvestu predstavuje 1 mil. Sk. Vlastné imanie je 500 mil. Sk a hodnota aktív podľa Ľ. Horňáka dosahuje 386 mil. Sk. Sporoinvest nemá okrem peňazí od občanov žiadne iné cudzie zdroje.

Firmu kúpil Ľ. Horňák od predošlého majiteľa, ktorým bola maďarská spoločnosť Fintech z Budapešti. Uviedol, že za firmu zaplatil jeden milión korún, čo je nominálna hodnota akcií Sporoinvestu. Ľ. Horňák je známy ako hudobník a podnikateľ. Desať rokov pôsobil aj v skupine Elán.

Výnosy ponúkané v spoločnosti Sporoinvest 15. februára 2002

Od 10 000 do 199 000 SK Od 200 000 SK
Doba trvania zmluvy Hrubý ročný výnos Hrubý ročný výnos
1 mesiac
20% p. a.
21 % p. a.
3 mesiace
27 % p. a.
28 % p. a.
6 mesiacov
33 % p. a.
34 % p. a.
12 mesiacov
40 % p. a.
41 % p. a.
24 mesiacov
42 % p. a.
43 % p. a.
36 mesiacov
45% p. a.
46 % p. a.

Prameň: Sporoinvest, a. s. Košice


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS