ČLÁNOK
Sporodružstvo nesľubuje zázraky
7. novembra 2001

Družstevné sporiteľne vychádzajú zo svojej viac ako 150 histórie sa správajú opačne. Poskytujú totiž služby svojim členom, a to znamená že ich záujmom je vytvoriť preňho čo najvýhodnejšie podmienky. Finančné družstvá ponúkajú okrem bežných bankových služieb aj iné možnosti. Svojim členom sprostredkúvajú poistenie, lízingové nákupy, zabezpečujú hypotekárne úvery a spotrebné pôžičky.

Slovenský finančný trh je taký, aký je. Poskytuje paletu služieb občanom s rôznym rizikom a rôznym výnosom . Všeobecne platí, že čim vyšší výnos tým vyššie riziko. Z toho vyplýva že bez rizika niet zisku. Pri pohľade na sľubované výnosy rôznych inštitúcii, čitateľ sa ľahko zorientuje kto akú mieru rizika ponúka. Bezpečných sedem percent je však málo, nepokrýva ani inflačné náklady. Vysoko rizikových 40% je lákavých, ale aj dosť rizikových. Pomer medzi rizikom a výnosom je kdesi uprostred.

Túto filozofiu si uvedomuje aj vedenie Sporodružstva, sporiteľného a úverového družstva a preto plánovaný výnos sa pohybuje niekde okolo 18% až 20%.

Sporodružstvo vzniklo zápisom v obchodnom registri 21.9.1999. Reálnu činnosť začalo vykonávať v máji roku 2000. Založili ho piati zakladajúci členovia. Zapisované základné imanie družstva bolo 500 000 Sk, jeho základné imanie však vzrastá zo vstupom každého jedného člena, ktorý je povinný kúpiť minimálne jeden členský podiel v SD.

Spoločnosť je družstvom podľa Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník). Jeho činnosť podlieha paragrafom §221- §260 spomenutého zákona. Družstevná forma vlastníctva je spoločnou formou, to znamená že všetci členovia SD sú spolumajiteľmi. Ich majetkový podiel odráža iba počet kúpených podielov. Družstvo podniká prevažne s vlastným majetkom alebo majetkom svojich členov. Tí na základe zmluvy združia prostriedky na účet družstva. V súčastnej dobe je pomer cudzieho k vlastnému majetku približne 3:2.

Aj keď spoločnosť vznikla už v roku 1999 jej reálna činnosť začala až v nasledujúcom roku. Hlavnými prioritami v prvom roku činnosti boli najmä vybudovanie kvalitnej siete obchodných zastúpení, vybudovanie kvalitnej personálnej a organizačnej štruktúry, vytvorenie informačného systému a využitie podnikateľských príležitostí. Hospodárske výsledky odrážajú hlavne činnosti. Mierna strata odráža vyššiu mieru investícii v prvom roku činnosti.

Snahou bolo a stále zostáva, aby štruktúra a rast Sporodružstva pružne kopírovali potreby a podnety členov a vytvárali podmienky pre individuálne finančné poradenstvo a správu finančných prostriedkov. Celkovo sa počas roka 2000 vybudovalo 9 pobočiek po celom území Slovenska.

Vysoký dôraz kládla spoločnosť na výber skúsených spolupracovníkov, ktorí absolvovali niekoľko špecializovaných školení a seminárov z oblasti finančného poradenstva. Komplexným vzdelávacím systémom dáva Sporodružstvo svojim zamestnancom možnosť byť úspešný. Investície do vzdelávania považuje spoločnosť i do budúcna za kľúčovú oblasť úspechu a preto bude Sporodružstvo i naďalej klásť veľký dôraz na neustále vzdelávanie, aby zabezpečilo čo najkvalitnejšie informácie a poradenstvo v oblasti súkromných financií pre všetkých svojich členov.

Na budovanie obchodných zastúpení a tiež silnej a stabilnej pozície Sporodružstva na slovenskom trhu sa počas roka použili finančné zdroje v objeme približne štyri milióny Sk. Celý tento objem finančných prostriedkov bol súčasťou prevádzkových nákladov. Podľa očakávaní pre prvý rok činnosti, prevádzkové náklady výrazne ovplyvnili aj celkový hospodársky výsledok Sporodružstva. Uspokojivý výsledok dosiahla spoločnosť v oblasti finančných operácií a to najmä v obchodoch s cennými papiermi. Sporodružstvo počas uplynulého roka obchodovalo s dlhopisom Fondu národného majetku SR a tiež s vybranými slovenskými akciami. Napriek súčasnej zlej situácii na kapitálovom trhu SR družstvo realizovalo k 31.12.2000 zisk z finančných operácií, ktorý predstavoval takmer štyri milióny Sk. Tento pozitívny výsledok umožnil pokryť investičné náklady spojené s prvým rokom činnosti.

V roku 2001 očakáva SD výrazný nárast počtu členov a vkladov. Týmto sa získa dostatok finančných zdrojov potrebných na efektívnu správu a zhodnocovanie finančných prostriedkov a tiež realizáciu deklarovaného poslania Sporodružstva. Do portfólia služieb pribudnú dlhodobejšie pôžičkové produkty aj s poistením proti neschopnosti splácania, SD chce svojim členom poskytnúť možnosť výhodného zabezpečenia proti nepredvídaným okolnostiam a podobne.

Sporodružstvo buduje svoju pozíciu na dôvere svojich členov, spolupráci so silnými finančnými inštitúciami a odbornosti svojich spolupracovníkov. Táto metodika sa osvedčila v krajinách kde peňažné družstevníctvo nebolo násilne prerušené. Medzi ne patrí Kanada, USA, Francúzsko ale aj Nemecko a Rakúsko. V týchto krajinách vývoj dokázal že peňažné družstevníctvo má svoje opodstatnenie a vykrýva priestor na finančnom trhu , ktorý nemôžu pokryť iné licencované subjekty.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS