ČLÁNOK
Spomedzi akciových fondov sú stále najlepšie fondy od J&T AM a TAM
19. augusta 2003

Najúspešnejšími otvorenými podielovými fondmi investujúcim do akcií boli aj v júli podľa metodiky CRA Fond Scoringu spoločnosti CRA Rating Agency, a.s. (CRA) globálny akciový fond Renta od J&T Asset Managementu (J&T AM) a Americký akciový fond od Tatra Asset Managementu (TAM). Hneď za nimi sa umiestnil fond VÚB Asset Managementu (VÚB AM) – Svetové akcie, ktorý si medzimesačne polepšil o jednu hviezdičku. Ako agentúru SITA informoval analytik CRA Miroslav Kňažko, na konci skupiny zostávajú s jednou hviezdičkou Európsky technologický fond spravovaný TAM a Globálny technologický fond od Istro Asset Managementu (IAM).

Júlové hodnotenie dlhopisových fondov agentúrou CRA sa nieslo v znamení väčšieho počtu zmien, pričom tri fondy si mierne polepšili a dva pohoršili. Na čele skupiny však zostal Korunový fond spravovaný VÚB AM aj Korunový dlhopisový fond spravovaný Asset Managementom Slovenskej sporiteľne (AM SLSP). K najúspešnejším fondom sa opäť pridal aj Korunový dlhopisový fond spoločnosti TAM. Skupinu uzatvárajú dva fondy TAM – Euro dlhopisový a Dolárový dlhopisový, ako aj Dolárový fond od VÚB AM.

V skupine zmiešaných fondov nedošlo v júli k žiadnej zmene. V augustovom hodnotení sa však už prejaví zmena investičnej stratégie fondu Kredit od Prevej Penzijnej (PP), z ktorého sa stal dlhopisový fond. Tento fond však bude CRA hodnotiť ako dlhopisový až po ročnom pôsobení na trhu dlhopisových fondov. Na čele skupiny zmiešaných fondov zostávajú fondy Bonus a Eurofond od PP ako aj Korunový akciovo-dlhopisový spravovaný TAM. Na jej konci zase zostali Medzinárodný vyvážený fond od IAM, Medzinárodný akciovo-dlhopisový fond spravovaný TAM a Zahraničný rastový fond od Amslico AIG Funds.

CRA hodnotí podielové fondy s domicilom v SR podľa metodiky CRA Fond Scoring. Fondy, ktoré sú rozdelené na fondy peňažného trhu, dlhopisové, akciové a zmiešané, hodnotí agentúra na základe výkonnosti, rizikovosti a stability. Najlepšie pritom získajú päť hviezdičiek a najhoršie jednu. V budúcnosti CRA predpokladá rozšíriť hodnotenie na všetky fondy predávané na slovenskom trhu, teda aj zahraničné.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS