ČLÁNOK
Spolupráca s maďarskými hutníckymi podnikmi
15. októbra 1998

Úzko spolupracovať chcú aj s dodávateľmi opravárenských prác žiaruvzdorných výmuroviek po celom Maďarsku tak, aby objem vývozu na maďarský trh stúpol na budúci rok na dvojnásobok. V súvislosti s účasťou VSŽ Holding na výstave Vlajkové lode slovenskej ekonomiky v Budapešti o tom agentúru SITA informovala Iveta Falatová z odboru mediálnej politiky firmy VSŽ Konzult, s.r.o. Okrem VSŽ Keramiky chcú svoje produkty na maďarskom trhu presadiť aj ďalšie dcérske firmy VSŽ. Zástupca spoločnosti VSŽ Oceľ, s.r.o. Vladimír Kokarda uviedol, že chcú maďarským partnerom ponúknuť najmä nový výrobok – lakoplastované plechy, ktoré majú široké využitie v stavebníctve. „Ministerstvo hospodárstva SR podporilo tento zámer aj preto, že Maďarská republika má významné postavenie v zahraničnom obchode Slovenska a existujú tiež reálne možnosti ďalšieho prehlbovania tejto spolupráce,“ uviedol na margo výstavy splnomocnenec ministra pre zahraničný obchod Peter Brňo. „Maďarská republika patrí k tradičným obchodným partnerom Slovenska a zaujíma v zahranično-obchodnom obrate SR 7. miesto s podielom 3,3 %. Vo vývoze predstavuje jej podiel 4,5 % a šieste miesto. Vzájomný obchodný obrat, ktorý dosiahol v roku 1997 hodnotu 637,7 mil. USD, od roku 1993 dynamicky rastie.“ VSŽ Holding sa na štvrtom ročníku výstavy Vlajkové lode slovenskej ekonomiky prezentuje na ploche 55 metrov štvorcových s časťou brnianskej expozície nazvanej Oceľový chrám. Pre VSŽ Holding, a.s. je Maďarsko významným partnerom aj preto, že vlastní jednu z najväčších maďarských oceliarní DAM Diósgyőr. V minulom roku predali železiarne na maďarskom trhu 135,4 tisíc ton výrobkov, čo je takmer 5 % z celkového predaja a za deväť mesiacov tohto roka vyviezli na maďarské trhy 80,28 tisíc ton výrobkov, čo sú 4 % z celkového predaja VSŽ Holding, a.s. V sortimentnej skladbe vývozu vysoko prevažujú plechy (95 %) a 5 % tvoria dodávky rúr, radiátorov a hutníckej keramiky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS