ČLÁNOK
Spolocný predaj SE a CEZ by narazil na nezáujem investorov
6. marca 2003

Vláda zatial nepožiadala privatizacného poradcu, aby vypracoval možné alternatívy spôsobu privatizácie Slovenských elektrární, a.s. (SE), ak by bol tender neúspešný. Spolocnost PricewaterhouseCoopers (PwC), ktorá je poradcom vlády pri privatizácii SE, skúmala len varianty dokoncenia už naštartovanej transakcie predaja SE. Ak by vláda požiadala privatizacného poradcu o preskúmanie alternatívy spolocnej privatizácie SE a ceskej elektrárenskej spolocnosti CEZ, Peter Mitka z PwC sa osobne domnieva, že táto alternatíva by narazila na jednoznacný nezáujem investorov. „Vzhladom na to, že poznám velmi dobre spolocnost CEZ a okolnosti jeho privatizácie, ako aj posledný vývoj na ceskom trhu, dovolím si povedat, že hlavným úskalím tejto alternatívy by bol nezáujem investorov,“ uviedol pre agentúru SITA Mitka.

Podla Mitku po nedávnom vývoji na energetických trhoch majú v súcasnosti všetci investori obmedzené akvizicné rozpocty a vyberajú si akvizície velmi selektívnym spôsobom. „Už skoncili casy kedy investori nakupovali energetické aktíva, a už sa tak skoro nevrátia,“ uviedol Mitka. Podla jeho slov je potrebné si uvedomit, že tieto spolocnosti sa za posledné roky velmi odlišne vyvíjali a investori by tak narazili na velkú prekážku ocenenia spolocne predávaných podielov.

SE a CEZ sú podla Mitku neporovnatelné spolocnosti v oblasti kvality aktív, podnikania a z toho plynúcich výnosov, co je samozrejme pre investora klúcový moment, ktorý posudzuje. „Ak by sa našiel akýkolvek investor, ktorý by prejavil záujem o túto alternatívu, chcel by maximálne vybrat hrozienka zo SE. To by urcite nebola pre vládu ani pre Slovensko akceptovatelná alternatíva,“ dodal Mitka.

Fond národného majetku SR v súcasnosti vlastní 100 % akcií SE. Štát vypísal tender na predaj 49-percentného podielu v elektrárnach 1. augusta 2002. Predbežné ponuky na kúpu minoritného podielu v SE podalo spolu osem subjektov, pricom ide o európskych strategických investorov. Ani jeden investor však neprejavil záujem o SE vcelku a uchádzaci sa tiež menej zaujímajú o jadrové aktíva.

Podla privatizacného poradcu vlády PricewaterhouseCoopers (PwC) existuje niekolko argumentov, preco je v súcasnosti predcasné vyjadrovat sa k tomu, ci predbežné ponuky na Slovenské elektrárne, a.s. (SE) splnili ocakávania. Ako uviedol pre agentúru SITA zástupca PwC Peter Mitka, komisia a vláda ešte neschválili výber ani jedného z variantov privatizácie, ktorý ovplyvní hodnotu SE, a tým aj výnos z predaja 49-percentného podielu elektrární. Dalším faktorom je, že v septembri minulého roka, kedy záujemcovia podávali predbežné ponuky, sa regulacný rámec cien elektrickej energie ešte len tvoril. „Kedže regulacný rámec sa podstatne vyjasnil, myslím si, že ak by záujemcovia robili ocenenie v tejto chvíli, bolo by lepšie,“ uviedol Mitka.

Ci predbežné ponuky splnajú alebo nesplnajú ocakávania, sa podla Mitku nedá komentovat, kedže neexistuje žiaden oficiálny dokument na úrovni vlády, alebo ministerstva hospodárstva SR, ktorý by definoval výnos z tejto privatizácie. „Iné je, že Fond národného majetku SR má vo svojom rozpocte objem prostriedkov, ktoré predpokladá z privatizácie. To však môže aj nemusí byt v priamej súvislosti s výsledkom transakcie, resp. ocenením SE a nedá sa to považovat za porovnatelný údaj s nezáväznými ponukami,“ uviedol Mitka. Vyjadrit sa k tomu, ci ponuky splnajú ocakávania, je podla Mitku vhodnejšie až po podaní záväzných ponúk.

Minister hospodárstva SR Robert Nemcsics v utorok uviedol, že z hladiska možného privatizacného výnosu z predaja 49-percentného podielu SE existuje indícia, že predbežné ponuky na SE nesplnia ocakávania. Ako však minister dodal, kvalifikovaný názor musia vyjadrit privatizacný poradca a komisia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS