ČLÁNOK
Spoločnosti RBC Insurance, Royal Dutch Shell a Kansai Electric Power sú najnovšími zákazníkmi systému IBM Grid
23. júna 2003

Spoločnosť IBM predstavila nové produkty, ktoré pomôžu ďalšiemu rozšíreniu distribuovaných výpočtových systémov Grid v podnikoch. Súčasťou oznámenia je predstavenie nových riešení pre štyri rôzne odvetvia – oblasť ťažby a spracovania ropy, odvetvia elektroniky, vyššieho vzdelávania a poľnohospodárskych chemikálií. Spoločnosť IBM predstavila tiež zoznam viac než 35 spoločností vrátane sieťového giganta Cisco Systems, ktoré sa pripoja k IBM pri tvorbe základov ekosystému Grid určeného na podporu podnikových výpočtových systémov Grid.

Spoločnosť IBM oznámila aj získanie nových zákazníkov pre platformu Grid – RBC Insurance, Royal Dutch Shell a Kansai Electric Power.

RBC Insurance – Poisťovňa RBC Insurance previedla existujúcu aplikáciu na systém Grid využívajúci server IBM xSeries a middleware od obchodného partnera IBM Platform Computing. Integrované riešenie umožnilo RBC Insurance znížiť o 75 percent čas potrebný na plánovanie prác, a o 97 percent čas vyžadovaný poistnou matematickou aplikáciou na spracovanie údajov. Po tomto úspechu sa spoločnosť RBC Insurance rozhodla rozšíriť riešenie firiem IBM a Platform Computing na ďalšie aplikácie a podnikové útvary. Cieľom je zvýšiť ich efektívnosť a spokojnosť zákazníkov.

„IBM a Platform Computing preniesli našu hodnotiacu aplikáciu a podpornú infraštruktúru na sieť typu Grid. Výsledky sa dostavili okamžite,“ hovorí Keith Medley, vedúci poistných technológií spoločnosti RBC Insurance. „Vďaka tomuto integrovanému riešeniu sa nám podarilo skrátiť prácu, ktorá predtým trvala 2,5 hodiny na 10 minút, a úlohu, ktorá zabrala 18 hodín len na 32 minút. Teraz hľadáme možnosti, ako tento systém zaviesť do produkčného prostredia. Od virtualizácie aplikácií a infraštruktúry očakávame, že budeme vedieť poskytovať našim klientom kvalitnejšie služby rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Významne to ovplyvní náš konkurenčný náskok.“

Royal Dutch Shell – Spoločnosť IBM spolupracovala s Royal Dutch Shell na vybudovaní „recyklovateľného“ softvérového súboru nástrojov, ktorý funguje ako obal okolo existujúcich aplikácií. Jeho úlohou je vytvoriť pre aplikácie na interpretáciu seizmických údajov infraštruktúru typu Grid. Riešenie je založené na strojoch IBM eServer xSeries, podporujúcich Globus Toolkit a systém Linux. Výsledkom je skrátenie času spracovania seizmických údajov a zároveň skvalitnenie výsledkov. Spoločnosti Royal Dutch Shell to umožňuje presmerovať pozornosť a kapacity svojich zamestnancov na kľúčové vedecké otázky.

„Výpočtový systém Grid je pre Shell veľmi dôležitý, pretože ponúka potenciál na vytvorenie skutočne neobmedzených zdrojov pre rôzne služby, no pritom má jediné rozhranie,“ vysvetľuje Jacob Buur, vedúci fyzikálneho výskumu spoločnosti Shell International and Production B.V. „Pre Shell ide o mimoriadnu príležitosť zapojiť svoje nezávislé pobočky do užšej spolupráce.“

Kansai Electric Power Co., Inc. – Druhá najväčšia elektrárenská spoločnosť Japonska, KEPCO, pracuje spolu s IBM na vytvorení informačného Gridu, ktorý umožní federovať a virtualizovať rôzne dátové zdroje z celého podniku. Riešenie typu Grid bude integrovať informácie z rôznych útvarov spoločnosti a jej pobočiek, čím umožní zdieľanie informácií v existujúcich systémoch a rýchlejšie rozvíjanie nových podnikateľských príležitostí pri nižších nákladoch.

Budovanie ekosystému Grid

IBM si uvedomuje, že komerčné prijatie systémov Grid nemôže byť záležitosťou jedinej spoločnosti, a spúšťa preto iniciatívu na vybudovanie ekosystému Grid pozostávajúcu z dodávateľov softvéru a obchodných partnerov, ktorí budú pomáhať pri návrhu komerčných riešení Grid.

Cisco sa pripája ku viac než 35 novým aj existujúcim obchodným partnerom a iným dodávateľom, ktorí tvoria základ pre vývoj ekosystému IBM Grid. IBM a Cisco spolupracujú na sprístupnení vyspelých distribuovaných služieb typu Grid pre pamäťové siete typu SAN. Inteligentná viacvrstvová architektúra spoločnosti Cisco pre pamäťové siete pomáha vybudovať základ pre globálny a škálovateľný prístup k dátam v distribuovanom prostredí Grid. Integrácia inteligentných služieb v sieti pomáha zjednodušiť prístup k dátam v celej sieti Grid, uľahčiť zdieľanie zdrojov aj ich správu. Na začiatku tohto roka IBM začala predávať prepínače Cisco MDS 9000 pre SAN. Spoločnosť Cisco plánuje tieto prepínače upraviť tak, aby podporovali globálne škálovateľný prístup k dátam z prostredí Grid.

„Schopnosť pristupovať k pamäťovým zdrojom škálovateľným a zabezpečeným spôsobom je hlavným komponentom distribuovaného výpočtového modelu Grid. Umožňuje podnikom a ich partnerským spoločnostiam zvládať masívne objemy dát a vytvárať kooperačné väzby s celým svetom,“ uvádza Soni Jiandani, viceprezident pre marketing skupiny Storage Technology spoločnosti Cisco. „Riešenie IBM a Cisco je významným krokov vpred pri sprístupňovaní reálneho prínosu distribuovaných prostredí Grid a výpočtových systémov typu on demand pre podniky všetkých veľkostí.“

Táto správa znamená prehĺbenie jestvujúcej celosvetovej strategickej aliancie medzi firmami Cisco a IBM. Obe spoločnosti spájajú svoje sily v oblasti internetovej infraštruktúry, ako aj e-biznisových systémov a služieb, aby dokázali ponúknuť komplexné internetové podnikové riešenia firemným zákazníkom aj poskytovateľom služieb.

Medzi dodávateľov aplikačného softvéru, ktorí sa pripojili k firmám Cisco a IBM v ekosystéme Grid patria spoločnosti:

“ Accelrys, ktorá plánuje dodávať výskumno-vývojové riešenia pre zákazníkov v odvetví biotechnológií.

“ Cadence, ktorá bude ponúkať riešenia na automatizáciu konštrukcie a návrhu pre zákazníkov v odvetví elektroniky.

“ Calypso Technology využíva technológie Grid na zrýchlenie finančnej analýzy pre zákazníkov z finančného sektora.

“ Force10 Networks Inc. plánuje spolupracovať s IBM vo všetkých odvetviach na podnikovej optimalizácii sieťových zdrojov vyžadovaných distribuovaným prostredím Grid.

“ Landmark Graphics Corporation integruje všetky aspekty priemyslu spracovania ropy pomocou špičkového softvéru a služieb, plánuje s IBM spolupracovať na vývoji a výskume riešení Grid pre podnikových klientov.

“ Mercury Interactive plánuje pracovať spolu s IBM na kvalite softvéru vo všetkých sektoroch podnikovej optimalizácie.

“ MSC.Software plánuje s IBM spolupracovať na konštrukčných a návrhárskych riešeniach priemyslu.

„Prostredie Grid je výsledkom celoodvetvovej snahy založenej na otvorených štandardoch,“ vysvetľuje generálny manažér IBM pre systémy Grid Tom Hawk. „Spoločnosť IBM pracuje na vytvorení spoločenstva obchodných partnerov, vývojárov, systémových integrátorov, spoločností ponúkajúcich middleware a dodávateľov informačných technológií zo všetkých segmentov. Spoločenstvo bude predstavovať ekosystém Grid a urýchli presadzovanie distribuovaných systémov Grid v podnikovej sfére.“

Odvetvia a produkty Grid

Spoločnosť IBM v januári predstavila svoju marketingovú stratégiu vybudovanú na piatich kľúčových sektoroch sietí Grid, ktoré riešia potreby leteckého, automobilového, finančného, vládneho a biotechnologického odvetvia. V súčasnosti sa tento zoznam rozširuje o štyri ďalšie odvetvia.

“ Poľnohospodárske chemikálie (zameranie na výskum a vývoj, a podnikovú analýzu) – Spoločnosť IBM ponúka systém Grid na urýchlenie analýz (Analytics Acceleration Grid) a Grid na prístup k informáciám (Information Access Grid). Systém na urýchlenie analýz bude pomáhať urýchľovať vedecké objavy a vytvárať „semienka“ pre výskum najmä vďaka skvalitneniu výpočtových a pamäťových zdrojov. Systém na prístup k informáciám je určený na maximálne využitie dátových zdrojov zákazníka efektívnou správou zariadení a neštandardných dátových formátov. Tieto vlastnosti podporia vznik nových objavov v oblastiach, akou je napríklad molekulárna biológia.

“ Odvetvie elektroniky (zameranie na konštrukciu a návrh) – Spoločnosť IBM ponúka Grid na inžiniersky návrh (Engineering Design Grid) a Grid na spoluprácu pri návrhu (Design Collaboration Grid). Systém na inžiniersky návrh pomôže výrobcom elektroniky spájať nesúrodé prvky, napríklad výpočtové a dátové zdroje od dodávateľov, výrobcov originálneho príslušenstva (OEM) a zmluvných výrobcov elektroniky (CEM). Výsledkom je zjednotený systém na urýchlenie uvádzania nových produktov. Systém na spoluprácu pri návrhu zdokonalí výmenu dát medzi partnermi, ktorí sa podieľajú na intenzívnych výrobných procesoch, a poskytne nástroje na automatizáciu elektronického návrhu.

“ Vyššie vzdelávanie (zameranie na výskum a vývoj) – Spoločnosť IBM ponúka Grid pre univerzitnú spoluprácu (University Collaboration Grid), umožňujúci hladké zdieľanie veľkého množstva zdrojových výskumných dát medzi výskumníkmi z rôznych inštitúcií vďaka flexibilnej a rozšíriteľnej infraštruktúre, ktorá sa dokáže prispôsobovať dynamickým výskumným požiadavkám.

“ Petrochémia (zameranie na konštrukciu a návrh, a optimalizácia IT) – Spoločnosť IBM ponúka Grid na geofyzikálne spracovanie a analýzu (Geophysical Processing and Analysis Grid) a Grid na optimalizáciu IT (IT Optimization Grid). Systém na spracovanie a analýzu geofyzikálnych údajov slúži na skrátenie času vizualizácie seizmických dát a zlepšenie výsledkov správy nálezísk vďaka lepšiemu prístupu ku kľúčovým analytickým nástrojom a aplikáciám, ktoré sú dostupné práve tam a vtedy, keď ich treba. Systém je navyše škálovateľný, takže dokáže vyhovieť aj požiadavkám pri projektoch, ktoré dosahujú špičkové vyťaženie zdrojov. Grid na optimalizáciu IT pomáha zákazníkom využiť nevyťažené výpočtové a pamäťové zdroje a zároveň zvýšiť flexibilitu a škálovateľnosť.

Nové produkty systému Grid sú navrhnuté na prevádzku v heterogénnom prostredí a budú podporovať servisnú architektúru OGSA otvorený Grid (Open Grid Services Architecture). Divízia IBM Global Services bude poskytovať podporu vo všetkých fázach implementácie siete Grid pre hardvér a softvér od IBM aj od iných dodávateľov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 9. 2020

USD 1,179 0,005
CZK 26,980 0,253
GBP 0,916 0,003
HUF 363,080 2,300
CAD 1,560 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS