ČLÁNOK
Spoločnosti Istrofin a Prvá investičná uskutočnili v minulom týždni výmenu riadiacich orgánov Drôtovne.
30. septembra 1998

Predsedom predstavenstva Drôtovne sa stal predseda predstavenstva Istrofinu Jaroslav Haščák. členmi predstavenstva sa za Istrofin stali aj Jozef Špirko a Richard Schultz. Prvú investičnú v predstavenstve zastupuje Viliam Maroš a Rudolf Čižík. V dozornej rade sú okrem dvoch zástupcov zamestnancov Dušan Krahulec z Istrofinu a Vladimír Rajčak a Miroslav Mihalús z Prvej investičnej. Agentúre SITA to dnes povedal nový predseda predstavenstva Jaroslav Haščák. K výmene došlo na minulotýždňovom valnom zhromaždení Drôtovne. Na budúci týždeň by sa mali uskutočniť rokovania so strategickými investormi, ktorí majú záujem o kapitálový vstup do Drôtovne. Najvážnejším záujemcom je podľa informácií agentúry SITA belgická spoločnosť Beckart, existujú však aj ďalší dvaja záujemcovia, z ktorých jeden je z Českej republiky. Nový majiteľ by mal v nasledujúcom období uskutočniť rozsiahle investície, ktoré si vyžaduje reštrukturalizácia výroby v Drôtovni. Podľa J. Haščáka došlo k dohode medzi akcionármi spoločnosti a manažmentu v spoločnom postupe pri ďalšom smerovaní spoločnosti. Túto zhodu dnes vyjadril manažment vydaním tzv. Memoranda Za hlavné priority firmy možno podľa tohto dokumentu v ďalšom období označiť plnenie obchodného plánu na rok 1998, pokračovanie v kontinuite pozitívnych rozhodnutí a obchodných vzťahov so všetkými partnermi ako aj pokračovanie v rokovaniach so strategickými investormi. „Je známe, že akcionárske vzťahy v Drôtovni,a.s., Hlohovec prešli za posledné obdobie vývojom zmien a dosiahli stav urovnania. Potvrdilo to i rokovanie na valnom zhromaždení dňa 22. septembra tohto roku, ktoré rozhodlo o zmene predstavenstva, dozornej rady a stanov spoločnosti a vytvorilo podmienky pre spoločný postup s vedením firmy a zamestnancami spoločnosti,“ uvádza sa Memorande, ktoré tlačovej agentúre SITA poskytol ekonomický riaditeľ Marián Baus. Akciová spoločnosť Drôtovňa Hlohovec dlhodobo dosahuje vyrovnané hospodárske výsledky. Za minulý rok vykázala zisk pred zdanením 46,72 mil. Sk, pričom plán spoločnosti počítal s výškou 87 mil. Sk. Objem výroby podniku predstavoval 2, 36 mld. Sk, pričom okolo 55 % produkcie išlo na export. V tomto roku predpokladá spoločnosť podľa M. Bausa zisk 20 mil. Sk a tržby zhruba 2,4 mld. Sk. Drôtovňa Hlohovec je najväčším výrobcom drôtu na Slovensku. Dôležitým produktom je výroba kordov do pneumatík, pričom súčasťou výrobného programu je aj originálna drotárska výroba. V roku 1996 Drôtovňa dosiahla čistý zisk 62,2 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS