ČLÁNOK
Spolocnosti Intel a Via Technologies vyriešili svoje patentové spory
15. apríla 2003

Spolocnosti Intel Corporation a VIA Technologies dospeli k dohode vo veci prebiehajúcich patentových súdnych sporov ohladne cipsetov a mikroprocesorov. Táto dohoda sa týka 11 súdnych sporov prebiehajúcich v piatich krajinách vo veci 27 patentov.

Podla práve uzatvorenej dohody stiahnu obe spolocnosti všetky súdne žaloby na všetkých úrovniach. Spolocnosti sa dohodli na vzájomnom používaní patentov pre všetky svoje produkty po dobu desiatich rokov. Súcasná dohoda je licenciou spolocnosti Intel umožnujúcou spolocnosti VIA predávat procesory kompatibilné s inštrukcnou sadou x86, ktorá však nesmie byt ani vývodom a ani zbernicou zamenitelná s procesormi Intel.

Spolocnost Intel sa dalej zaviazala neuplatnovat po dobu troch rokov na procesory so zbernicou a vývodmi spolocnosti VIA svoje patentové práva. Intel dalej poskytol spolocnosti VIA štvorrocnú licenciu na vývoj, výrobu a predaj cipových sád kompatibilných so zbernicami procesorov Intel a zaviazal sa neuplatnovat na ne po dobu piatich rokov patentové práva, a to u spolocnosti VIA ani jej zákazníkov a distribútorov. Podla tejto dohody bude spolocnost Intel dostávat pri vybraných produktoch licencný poplatok. Licencná dohoda sa nevztahuje na spolocnost S3 Graphics, ciastocne vlastnenú spolocnostou VIA.

Výdaje právneho riadenia nesie každá strana samostatne. Ostatné podmienky tejto dohody, vrátane financných, neboli zverejnené.

Celý spor zahájila spolocnost Intel v septembri v roku 2001 s tvrdením, že procesory a cipové sady spolocnosti VIA porušujú ich patenty. VIA naopak zažalovala Intel s tvrdením, že procesory Intel porušujú tri patenty, ktoré VIA získala zakúpením dcérskej spolocnosti IDT, Centaur.

VIA Technologies je poprednou spolocnostou v oblasti inovácií a vývoja cipových sád pre PC, procesory a multimediálne, sietové a komunikacné cipy. Produkty, ktoré spolocnost VIA vyvíja, uvádza a predáva obohacujú celé priemyselné odvetvie. Zahrnajú, okrem iného, aj vysoko výkonné cipové sady Apollo pre rôzne typy pocítacov platformy PC, cenovo dostupné procesory VIA C3™ pre lacné PC a internetové zariadenia, ci komplexné riešenia na PC platforme vyvíjané divíziou VPSD. Medzi zákazníkov spolocnosti VIA patria poprední svetoví OEM výrobcovia, výrobcovia základných dosiek a systémoví integrátori. Vedenie spolocnosti VIA sídli v Taipei, na Tchaj-wane, v centre priemyselného parku Greater China, pobocky má v USA, Cíne a v Európe. Spolocnost VIA obchoduje na tchaj-wanskej burze pod symbolom TSE2388, výnosy dosiahli v roku 2001 takmer 1 miliardu USD.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS