ČLÁNOK
Spoločnosti DAM Diósgyör poskytli VSŽ 280 mil. forintov
4. októbra 1999

Predstavenstvo VSŽ, a.s., Košice má záujem na realizácii Programu stabilizácie a reštrukturalizácie druhých najväčších maďarských oceliarní DAM Diósgyör v ktorých VSŽ vlastní majoritný podiel akcií. Agentúru SITA o tom informoval hovorca VSŽ Jozef Marko. Napriek vlastnej zložitej finančnej situácii plnia VSŽ podľa neho svoje záväzky určené privatizačnou zmluvou a minulý týždeň poskytli podniku DAM finančné prostriedky vo výške 280 mil. forintov určené na dovoz surovín a uhradenie niektorých nevyhnutných výdavkov.

Od 1. októbra bude pracovať nové vedenie DAM Diósgyör, kde výrobným riaditeľom a zároveň povereným generálnym riaditeľom je Béla Galambos, ako finančný a ekonomický riaditeľ bude pôsobiť Ján Fucsko, personálnym riaditeľom sa stal Tibor Mátó, riaditeľom controllingu Gabriel Szilágyi, riaditeľom pre zásobovanie a hospodárenie s materiálom Vojtech Seman, riaditeľom marketingu a predaja Attila Chovan a vedúcim odboru vnútornej kontroly Viktor Mezei. „Stabilizáciu a reštrukturalizáciu DAM-u chce VSŽ dosiahnuť efektívnejším ekonomickým riadením spoločnosti, vylepšením marketingu a predaja, zvýšením podielu výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, prehľadnou cenovou politikou, skvalitnením služieb pre klientov a ďalším zvyšovaním kvality výrobkov,“ dodal J. Marko.

VSŽ Košice sa v kúpno-predajnej zmluve uzavretej začiatkom roka 1998 s maďarskou spoločnosťou pre správu a privatizáciu štátneho majetku ÁPV Rt. zaviazali, že navýšia základné imanie DAM o 4,5 mld. forintov. Posledná splátka vo výške 1,5 mld. HUF mala byť zaplatená v apríli tohto roku, čo sa nestalo. VSŽ sa podarilo dosiahnuť dohodu o splátkovom kalendári, podľa ktorej železiarne sumu uhradia v šiestich mesačných splátkach do 15. októbra tohto roku. Vedeniu VSŽ sa okrem toho podarilo dosiahnuť písomný súhlas ÁPV Rt. o odpustení pokuty za nedodržanie aprílového termínu. ÁPV Rt. dohodu podmienila splnením niekoľkých požiadaviek – v novembri a decembri tohto roku nebude mať DAM záväzky po lehote splatnosti, nebude mať podlžnosti voči maďarskému štátu a bude plniť všetky nakontrahované zákazky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS