ČLÁNOK
Spoločnosť VSŽ vyhlásila povinnú ponuku na kúpu akcií pri cene 89 Sk, OSMA sa to máli
6. augusta 2003

Spoločnosť VSŽ, a.s., Košice vyhlásila v utorok povinnú ponuku na kúpu svojich akcií z oboch emisií spoločnosti pri jednotnej cene 89 Sk za akciu. Návrh povinnej ponuky schválil Úrad pre finančný trh 30. júla. Povinná ponuka platí 30 kalendárnych dní od jej vyhlásenia. Nadobudnutie majetkových cenných papierov na základe povinnej ponuky by mala zabezpečiť spoločnosť Invest Brokers, o.c.p., a.s.

Ako sa ďalej uvádza v inzeráte zverejnenom spoločnosťou VSŽ, každý akcionár môže povinnú ponuku prijať prostredníctvom ktoréhokoľvek obchodníka s cennými papiermi, ktorý je členom Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB). Finančné vyrovnanie sa uskutoční až po uplynutí lehoty platnosti ponuky. „VSŽ bude záväzky vyplývajúce z povinnej ponuky financovať z vlastných zdrojov a preto nepredpokladá svoje zadlženie v súvislosti s povinnou ponukou,“ uvádza sa v inzeráte spoločnosti.

Vyhlásenie ponuky súvisí s rozhodnutím valného zhromaždenia VSŽ z júla tohto roka, na ktorom akcionári rozhodli o ukončení obchodovania s akciami na burze i všetkých verejných trhoch. Podielnici zároveň schválili zmenu stanov, z ktorej vyplýva obmedzenie vlastníckeho práva voľne nakladať s akciami. Podľa nových stanov budú môcť nové listinné akcie na meno ich majitelia previesť len na aktuálnych akcionárov firmy. Niektorí akcionári firmy však po valnom zhromaždení proti prijatým rozhodnutiam podali protest a zvažujú aj súdnu dohru.

Cena, za ktorú bude spoločnosť VSŽ, a.s., Košice vykupovať akcie v rámci povinnej ponuky, je podľa Miloša Suroviča z Ochranného spoločenstva minoritných akcionárov (OSMA) najnižšou možnou. „Cenu 89 Sk za akciu, ktorá vyplýva zo schválenej účtovnej uzávierky firmy overenej audítorom, ovplyvnili podľa nášho názoru niektoré diskutabilné kroky vedúce k zníženiu vlastného imania firmy,“ uviedol Surovič. Medzi sporné otázky ovplyvňujúce hospodárenie firmy a teda aj výslednú cenu v rámci povinnej ponuky patrí podľa neho aj výška rezerv vyčlenených na súdne spory.

Ako pre agentúru SITA povedala Tatjana Lesajová, hovorkyňa Fondu národného majetku SR (FNM), ktorý vo VSŽ drží 16,46 % akcií, FNM sa bude spôsobom naloženia so svojim podielom zaoberať v najbližšom čase.

„Spôsob naloženia s akciami VSŽ, ktoré sú v portfóliu fondu, musí schváliť Ministerstvo hospodárstva SR,“ dodala Lesajová.

Najväčším akcionárom VSŽ je firma Penta Investments Limited, ktorá ovláda 31,8-percentný balík akcií. Penta sa však dohodla aj na odkúpení ďalšieho veľkého podielu od britskej firmy A.R.T. Investments Limited, ktorá držala vo VSŽ vyše 31-percentný podiel. Balík 16,2 % akcií má v portfóliu Fond národného majetku SR, drobní akcionári vlastnia ďalších 20 % akcií. Jedna akcia VSŽ má menovitú hodnotu 343 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 9. 2020

USD 1,180 0,007
CZK 26,747 0,021
GBP 0,915 0,001
HUF 361,160 2,620
CAD 1,557 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS