ČLÁNOK
Spoločnosť VBB-International Holding GmbH vyhlasuje verejnú ponuku na akcie ĽB
6. augusta 1998

V ponuke pre právnické a fyzické osoby sa zaväzuje, že zaplatí záujemcom, ktorí splnia podmienky určené vo verejnom prísľube, odmenu 8 960 Sk za jednu kmeňovú akciu a 7 250 Sk za prioritnú akciu. Doterajší súhrnný podiel vyhlasovateľa verejného prísľubu na majetku banky je 46,08 %, čo predstavuje 31 460 kusov kmeňových akcií a 25 519 prioritných akcií. Tento podiel VBB-International Holding nadobudol vo verejnom prísľube uskutočnenom koncom uplynulého roka. Za jednu kmeňovú akciu vtedy platil 14 000 Sk a za prioritnú vyplácal 12 000 Sk. V prípade úspešnosti verejnej ponuky, ktorá vznikne nadobudnutím minimálne 3 000 kusov akcií (2,5 %) bude VBB-International Holding presadzovať, aby stratégia emitenta aj naďalej smerovala k udržaniu kvality a dostupnosti bankových služieb, rozšírenie a skvalitnenie bankových produktov s prihliadnutím na nové technológie a získanie čelného miesta medzi stredne veľkými bankami. V minulom roku uskutočnil verejný prísľub na kúpu akcií Ľudovej banky dovtedajší majoritný akcionár Österreichische Volksbanken AG, ktorý chcel nadobudnúť minimálne 600 akcií pri emisii kmeňových akcií pri cene 5 720 Sk za akciu, pričom dovtedy mu patrilo 39,81 % kmeňových akcií (47 627 kusov). Pri cene 7 286 Sk chcel Österreichische Volksbanken-AG získať minimálne 2 400 prioritných akcií (1,79 %) pričom dovtedajší podiel bol 36,07 %, teda 48 343 kusov. Po splnení verejného prísľubu vlastnil Österreichische Volksbanken AG 83 % základného imania ĽB, 13,6 % patrilo talianskemu kapitálu a 3,4 percentami sa podieľali na majetku slovenskí akcionári. Ľudová banka dosiahla za prvý polrok 1998 čistý zisk 190,175 mil. Sk. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o viac ako dva a pol násobný nárast, keďže za prvý polrok 1997 banka dosiahla zisk 69,9 mil. Sk. V závere roka ho zvýšila na 161,609 mil. Sk, čo predstavovalo medziročný vzostup o 43 %. Bilančná suma banky narástla za prvý polrok o 43 % na 18,191 mld. Sk, pričom v prvom polroku 1997 predstavovala len 12,7 mld. Sk. Hodnota základného imania banky predstavuje 670 mil. Sk. Základné imanie zvýšila banka o 170 mil. Sk v máji 1997. Materskou spoločnosťou Ľudovej banky je rakúska Österreichische Volksbanken AG Viedeň.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS