ČLÁNOK
Spoločnosť Tesla Stropkov, a.s. dosiahla v roku 1997 čistý zisk 11,927 mil. Sk pri obrate 420 mil. Sk, z čoho tržby za tovar predstavovali 7,966 mil. Sk.
2. júna 1998

Podľa J. Žaka, minuloročný obrat a zisk boli mierne pod plánovanými hodnotami, aj tak sú to však najvyššie ukazovatele za posledné roky. Celkový objem výroby v roku 1997 predstavoval 499,411 mil. Sk. Na vývoz smerovalo 42 % odbytu, pričom najviac exportovaných produktov mierilo do Českej republiky. Výrobný program spoločnosti Tesla Stropkov zahŕňa výrobu telefónnych prístrojov, malých pobočkových ústrední, elektroakustických meničov, elektroinštalačného materiálu, domácej dorozumievacej techniky, výrobkov z plastov a kovaní pre nábytkársky priemysel. Spoločnosť ku koncu roka zamestnávala 1475 pracovníkov. Jej vlastné imanie 274,544 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2022

USD 1,038 0,004
CZK 24,367 0,025
GBP 0,859 0,000
HUF 411,330 2,000
CAD 1,386 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS